Om å jobbe på IFE

Kontakt

Lund, Lasse

HR-direktør

 

Videoen over er laget i februar 2017. Post.doc.stipendiat Fredrik Martinsen i Fysikkavdelingen: "Dette jobber JEG med på IFE". Videoproduksjon: Fredrik Martinsen og Lars Holdaas.

Virksomhet
IFE er et uavhengig, internasjonalt energiforskningsinstitutt.

IFE prioriterer større forskningsprogrammer som bidrar til teknologisk og industriell nyskaping. Instituttet arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.

IFE videreutvikler nasjonal kompetanse i reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på forskningsreaktorene i Halden og Kjeller.

Visjon
IFE skal være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt.

Bedriftskultur
IFE er stolt av å drive forskning som kommer til praktisk anvendelse. Vi har forskere fra 34 land, vi deltar i store, internasjonale prosjekter og 40 prosent av våre inntekter er fra internasjonale kunder. IFE har et godt arbeidsmiljø med konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, fokus på kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet.

Antall ansatte
Ca. 600 ansatte.

Omsetning
Omsetning 1 mrd NOK

Arbeidssteder
Hovedkontor på Kjeller og forskningsaktiviteter på Kjeller og i Halden

Ansetter studenter fra
Forskjellig faglig bakgrunn, hovedtyngde på realister fra matematikk, fysikk, kjemi og ingeniører/ sivilingeniører fra geologi, petroleumsteknologi, IT, energi og miljø. IFE rekrutterer 40-50 personer hvert år, hvorav mange nyutdannede/studenter.

Opplæring
IFE har et godt opplegg for nyansatte, blant annet med fadderordning.

Master- / diplomoppgave
IFE har mange muligheter for studenter som ønsker å skrive master- eller diplomoppgave innen ett av våre forskningsområder. Ta kontakt med avdelingssjef på aktuell avdeling dersom du har egne forslag du vil diskutere.

Forskning for en bedre fremtid