Masteroppgaver. Fysikk

Studenter er velkommen til å utføre masteroppgaven sin ved Fysikkavdelingen på IFE.

Klikk her for engelsk nettside med oppgaveforslag.

Physics department illustrasjonsbilde