Presentasjon av en IFE-ansatt

Navn: Kari Jyssum

Kari-J-1Kari Jyssum og prosjektgruppa rapporterer framdrift på et prosjekt for prosjektets oppdragsgiver. Jobben hennes går for det meste ut på å styre ulike prosjekter knyttet til produksjonen av det radioaktive legemiddelet Xofigo.

Stilling: Prosjektleder/Forsker ved avdeling for Forskning og Utvikling ved Isotoplaboratoriene.

Utdannelse: Mastergrad i bioteknologi fra NTNU

Nasjonalitet: Norsk

Alder? 27 år.

Hvor lenge har du jobbet ved IFE? - Siden oktober 2013.

Hvordan fikk du denne stillingen? - Jeg startet i et midlertidig engasjement via rekrutteringsfirmaet Kelly Scientific. Etter en stund kom det en utlysning i min avdeling som jeg søkte på og fikk.

Kjente du til IFE før du fikk jobben her? - Nei, faktisk ikke.

Hva går jobben din ut på? -Jobben min går for det meste ut på å styre ulike prosjekter knyttet til vår produksjon av et radioaktivt legemiddel. Jeg planlegger og setter opp prosjekter i samarbeid med våre oppdragsgivende kunder og følger opp prosjektgrupper internt. Det blir også en del møter for å rapportere status, og for å diskutere ulike løsninger underveis.

Jobber du med noen bestemte prosjekter for tiden? - Det er alltid flere prosjekter som går parallelt, og akkurat nå har jeg fem ulike. Noen er tidsbegrensede, og skal være ferdig til en gitt dato, mens andre er varige og går fortløpende. For eksempel skal vi etablere et nytt lagerhold for våre produkter innen en gitt tidsfrist, mens vi også stadig får nye land inn i vår kundeliste som da krever implementering i våre systemer. Det er mye som er landsspesifikt for et produkt, som for eksempel språk i pakningsvedlegg, selv om innholdet i selve produktet er likt!

Hvem er «kundene» eller oppdragsgiverne? - Legemiddelkonsernet Bayer er nok den største kunden vår nå, men vi jobber også mot mindre bioteknologibedrifter og andre seksjoner på IFE.

Hvordan ser en typisk dag på jobben ut? - Når jeg kommer logger jeg meg først på mail, og går igjennom disse. Gjerne er det noen man kan svare raskt på med det samme, så disse er det bra å få unna. Etterpå tar jeg som regel for meg et prosjekt og ser på status og framdrift, sender mailer og prøver å få avsluttet noen av aksjonene i prosjektet. Jeg jobber også en god del med dokumentasjon og risikovurderinger. Gjerne er det et til to møter, enten i prosjektgruppene eller om andre interne saker. Jeg skriver ofte referat i etterkant. Det meste av min jobb foregår på kontoret. Det er kanskje litt uvanlig for en bioteknolog.

Hvordan er arbeidsmiljøet i din avdeling? - Det er et godt miljø. Jeg har mange flinke kollegaer som er lett å spørre hvis det er noe som er uklart. De er sterke faglig, og vi har mye kontakt på tvers av avdelingene, så det blir en god del tverrfaglig samarbeid.

Hvilke egenskaper er viktige å ha i din jobb? - Man må nok være strukturert, og like å jobbe med tidsfrister. Man kan heller ikke være redd for å delegere. Det er også viktig å kunne samarbeide med ulike typer mennesker, og å kunne håndtere mennesker på en grei måte. Jeg tror også man drar nytte av å være nysgjerrig, og ikke være redd for å stille kritiske spørsmål selv til etablerte prosesser.

Er det noe du synes er spesielt bra med å jobbe på IFE? - Det er mye variasjon i de ulike prosjektene, det liker jeg godt. Jeg synes også det er morsomt å være i en sektor som er i vekst, og hvor vi er avhengige av hverandre for å gjøre det bra..

Er du aktiv i noen av de sosiale tilbudene på IFE? - Jeg er med i blodgruppa. Hele gjengen reiser sammen til Lillestrøm og gir blod. Det er en glad gjeng, også gir det et lite avbrekk til en god sak. Vi er også en liten gjeng som trener sammen hver tirsdag. Det gjør noe med en når man er aktive sammen!

Hva gjør du på fritiden? - Jeg trener og er sammen med samboeren min og venner.

Har du et tips du vil dele med dem som ønsker seg en jobb på IFE? - Se videre på disse nettsidene, og finn ditt fagfelt. Send mail til en av kontaktpersonene. Får du ikke svar med det samme kan du prøve igjen neste uke. Det er ofte mye å gjøre på IFE, så de du kontakter må kanskje minnes på at du er interessert. Din interesse kan også føre til at behovet for deg skapes!

Kari Jyssum Jotunheimen sommeren 2014. Kari Jyssum er glad i å gå fotturer i fjellheimen. (Foto:privat)

Mer om å jobbe på IFE her.

2015-02-27  Mette Johnsrud, IFE