Personalpolitisk målsetning

Kontakt

Lund, Lasse

HR-direktør

 

IFE ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for egne og fremtidige medarbeidere gjennom å

  • tilby sine ansatte en tidsmessig kompetanseutvikling
  • tilby sine ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • tilby en arbeidsplass tilrettelagt for den ansattes helse, miljø og sikkerhet.