Navigasjon
 
Energi og miljø

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses? Resultater fra arbeidspakke 1 som innspill til videre analyser

Damman, S. , Ruud, A. , Fodstad, M. , Espegren, K. Aa. , Midthun, K.T.
Trondheim, SINTEF, 2017 (STFA28123)
Utg. år
2017
Publ. type
report
Tilgjengelig ved
Extenal link