Navigasjon
 
Energi og miljø

Norske markedsmuligheter i de globale, fornybare verdikjedene

Kirkengen, M. , et al.
Utgiver
IFE, Kjeller
Utg. år
2017
ISBN
978-82-7017-895-7 (printed), 978-82-7017-896-4 (electronic)
Publ. type
miscellaneous
Sammendrag
I oktober 2016 utgav regjeringens ekspertutvalg for ‘Grønn konkurransekraft’ sin beskrivelse av hvordan Norge kan bidra i et grønt skifte. Rapporten er basert på en grundig gjennomgang av Norges utslipp, og muligheten for å redusere disse, basert på konkrete anbefalinger i hver enkelt sektor. Denne rapporten er et forsøk på å gjøre noe helt annet. Vi setter fokus på fire fornybare energiteknologier som akkurat nå er i ferd med å føre til fundamentale endringer i det globale energimarkedet. Ved hjelp av energiproduksjon fra solceller og vindturbiner, og energilagring i litium-ion-batterier og hydrogen, endres markedsdynamikken fra å være drevet av tilgang til begrensede fossile ressurser, til å høste av ubegrensede fornybare ressurser. Flere andre teknologier kan bidra i nisjer, men disse fire teknologiene har noen kjennetegn som gjør at de skiller seg ut; de er tilgjengelige over hele verden, de er allerede konkurransedyktige uten subsidier i utvalgte markeder, og de blir billigere jo mer vi bruker dem. Det nye energimarkedet vil ikke være basert på forvaltning av begrensede naturressurser, som vannkraft, jordbruksareal eller olje, men i stedet være preget av masseproduksjon av teknologikomponenter i et enormt globalt nettverk av spesialiserte industribedrifter.
kirkengen_martin_fornybar_fremtid_2017.pdf — PDF document, 14253 kB (14595103 bytes)