Navigasjon
 
Energi og miljø

Hydrogenproduksjon ved småkraftverk: Case studie Rotnes Bruk

Ulleberg, Ø. , Gjerløw, J.C.
Utgiver
IFE, Kjeller
Utg. år
2017
Rapport
IFE/KR/E-2017/001
ISBN
978-82-7017-903-9 (printed), 978-82-7017-904-6 (electronic)
Publ. type
report
Sammendrag
Hovedformålet med prosjektet har vært å analysere og evaluere de tekno-økonomiske aspektene vedrørende hydrogenproduksjon fra småkraftverk, og skissere hvordan implementering av en eventuell hydrogenproduksjon ved Rotnes Bruk kraftverk i Nittedal kan gjennomføres. To ulike konsepter (case) for produksjon av hydrogen via vannelektrolyse med kraft fra Rotnes Bruk, videre kompresjon, lagring, distribusjon og anvendelse i transport har blitt evaluert. En sammenligning av de to ulike konseptene viser at lokal produksjon og distribusjon (Case 1) kan være å anbefale, men dette krever en god og langsiktig avtale for henting og distribusjon av hydrogen. Produksjon med lokal hydrogenstasjon i Nittedal (Case 2), krever at det etableres en lokal kjøretøysflåte, og gir i så måte en litt mer utfordrende forretningsmodell. Lokal produksjon av hydrogen ved Rotnes Bruk gir en hydrogen-produksjonskostnad på 109 NOK/kg (129 NOK/kg, inkl. frakt og levering til en hydrogenstasjon i regionen). Med 50 % investeringsstøtte vil det være mulig å komme ned i 66 NOK/kg (86 NOK/kg, inkl. frakt og levering). Dette er høyere enn dagens markedspris ved hydrogenstasjoner (72 NOK/kg). Hydrogenproduksjon ved Rotnes Bruk kan være økonomisk interessant i en tidlig fase av markedsutviklingen, men på sikt så vil trolig ikke et småskalaanlegg på 200 kW kunne konkurrere med større anlegg på noen MW. Årsaken til dette er de relativt høye investeringskostnadene; mer kostnadseffektive småskala vannelektrolysører og hydrogenkompressorer må derfor utvikles dersom dette skal bli lønnsomt. Rapporten gir noen anbefalinger på hva som kreves for å få økonomi i tilsvarende hydrogenprosjekter ved andre småkraftverk i Norge. Prosjektet er finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og en del av et større prosjekt ved Småkraftforeningen om hydrogenproduksjon ved småkraftverk
IFE-KR-E-2017-001.pdf — PDF document, 6742 kB (6904661 bytes)