Publikasjons søk

Inneholder et utvalg av publikasjoner og foredrag 2005 - 2017. Publikasjoner fra og med 2018 finner du i CRISTIN (https://app.cristin.no/search.jsf?type=result&filter;=person_institution_idfacet~7492&filter;=RESULT_YEAR~2018-&sort;=PUBL_YEAR_DESC).

For enkel tekstsøking, skriv inn søkeord her. Flere ord kan kombineres med AND eller OR.
Søk på ord i tittel, f.eks. corrosion AND pipelines
Fra Til
f.eks. hauback b