Prosjekter

Et utvalg av IFEs forskningsprosjekter

Energi og miljø

ASSETS (Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System)
The main objective of the project is to develop a framework to analyze the role of Norwegian energy resources in the future European system, and see how the resources value and development is affected by the European energy system and market design.
Bor4Store
Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials (EU project no. 303428)
Cenate – Centrifuge Nano Technology: Silisiumanoder til Li-ionebatterier
Prosjektet går ut på å bygge om Dynatec-reaktoren for å ha mulighet til å produsere flere typer nanostrukturert silisium og kompositt-materialer av silisium og karbon til bruk i Li-ionebatterier. Det er støttet av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd.
Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.
Cheetah – Kostnadsreduksjon for solcelle-moduler ved optimalisering av materialer og økt energiproduksjon
Cheetah er et ambisiøst EU prosjekt som skal utvikle teknologi, innovative produksjonsløsninger og solcelleprodukter. Målet er ikke bare å redusere prisen per kWh solstrøm produsert, men også støtte europeisk utvikling av teknologisk og industriell kapasitet i alle deler av solcelle verdikjeden.
CONCERT - Japan: "iTHEUS"
Project title: Fundamental investigations on Improved Materials and Storage Concepts for a Hydrogen based Integrated Total Energy Utilisation System
Deep sea offshore wind turbine technology
The exploitation of open sea (deep-water) wind energy resources can give access to a large number of sites with good wind conditions and less restrictions (noise, visual acceptance) than on-shore. Wind turbines used here may differ from conventional designs due to different operational conditions and absence of some restrictions.
Dynatec lav-energi produksjonsreaktor for silisium
Forskningsprosjektet vil utforske sentrale problemstillinger for videre utvikling av en helt ny teknologi for produksjon av høyrent silisium til solceller. Dynatec Engineering og IFE vil, sammen med flere partnere, bygge en andregenerasjons forskningsreaktor, der både reaktordesign og ulike nye mekanismer for mer automatisert drift vil testes. Det er støttet av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd.
EC Project STORHY
In collaboration with the Physics Department at IFE, we take part in EC FP6 IP with acronym STORHY that deals with hydrogen storage for car application.
ECOSTORE
Novel Complex Metal Hydrides for Efficient and Compact Storage of Renewable Energy as Hydrogen and Electricity (EU Project no. 607040)
Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP)
FME-senteret, arbeidspakke 7 / Energieffektiv kjemisk silisiumproduksjon (2014-2017)
Målet er å få en bedre forståelse av de komplekse prosessene involvert i pyrolyse av silan (termisk dekomponering). Det er ønskelig med lite biprodukter fra prosessen, så vel som lav total energibruk. FME-senteret på solenergi er et samarbeid mellom IFE, SINTEF, NTNU og UiO, i samarbeid med 10 ulike industripartnere. Prosjektet er støttet av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd.
From waste to value: New industrial process for mineral dressing by use of CO2 (2004-2007)
This program investigates the possibility of industrial use of CO2 for reaction with silicates to form carbonates and improved silicate products.
H2FC
Integrating European Infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell Technologies towards European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy (EU project no. 2845222)
Highly efficient silicon-based solar cells employing nanostructured layers
Much effort is currently being devoted by the photovoltaic industry in order to decrease the cost of solar electricity. Such a cost reduction may be obtained either by reducing the material and process costs or by improving of the efficiency of the solar cells. This project follows the latter approach, and aims at developing technology for making highly efficient silicon-based solar cells employing nanostructured layers.
IEA Annex 18 - Integrated Hydrogen Systems
IEA Hydrogen Implementing Agreement Annex 18 - Integrated Hydrogen Systems
Kjeller dense phase CO2 corrosion project (KDC)
The Kjeller Dense Phase CO2 Corrosion Project (KDC) is a joint industry project sponsored by several major oil companies. The main objective of the project is to determine the operation window for safe transport of dense phase CO2 with impurities in carbon steel pipelines.
KPN – Impurity control in high performance multicrystalline silicon
Prosjektets hovedmål er å øke forståelsen for transport av urenheter og urenhetenes vekselvirkning med krystalldefekter under produksjon av HPMC-Si og den påfølgende solcelleproduksjonen.
Modellering av krystalliseringsprosesser for solcelle-silisium
Formålet med prosjektet er gjennom modellering og målinger å studere fordeling av urenheter under krystalliseringen og dannelse av dislokasjoner som oppstår i fastmaterialet under avkjølingsforløpet. Prosjektet varer fra 2008 til 2010 og er støttet av Norges Forskningsråd. To avdelinger ved IFE bidrar med utfyllende kompetanse til prosjektet: Materialprosessering og Solenergi. Prosjektleder er Dag Lindholm.
MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems
New Norwegian Research Center on Zero Emission Energy Systems with focus on battery- and hydrogen technology for transport applications