Prosjekter

Et utvalg av IFEs forskningsprosjekter
LiMBAT
LiMBAT - Metal hydrides for Li-ion battery anodes. The project is a coordinated effort between IFE, UiO and SINTEF to systematically investigate the correlations between morphology and properties of metal hydride-based conversion type anodes in Li-ion batteries. The obtained understanding could pave way for anodes with superior capacity compared to the current state-of-the art.
LKAB Kiruna
Det internasjonale høyteknologiske mineralkonsernet LKAB har gjennom flere år brukt human factors-ekspertisen hos IFE. I det siste prosjektet bistår IFE med HF/HSI-kompetanse (Human Factors/Human System Interface) i forbindelse med byggingen av det nye anrikningsverket og det nye kulsinterverket i Kiruna i Sverige.
LongZEG – Zero Emission Gas Power. Long Term System and Material Test (2009-2010)
Previous projects have identified the ZEG process as an especially promising method for producing hydrogen and electricity from natural gas with CO2 capture (CCS) in an efficient and cost-effective way.
Medisinske radionuklider fra IFEs forskningsreaktorer
Radionukliden Terbium-161 er interessant for å fjerne mikrometastaser som har spredt seg ved kreftsykdom. IFE samarbeider med Radiumhospitalet i forskningsprosjektet.
Modellering av krystalliseringsprosesser for solcelle-silisium
Formålet med prosjektet er gjennom modellering og målinger å studere fordeling av urenheter under krystalliseringen og dannelse av dislokasjoner som oppstår i fastmaterialet under avkjølingsforløpet. Prosjektet varer fra 2008 til 2010 og er støttet av Norges Forskningsråd. To avdelinger ved IFE bidrar med utfyllende kompetanse til prosjektet: Materialprosessering og Solenergi. Prosjektleder er Dag Lindholm.
MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems
New Norwegian Research Center on Zero Emission Energy Systems with focus on battery- and hydrogen technology for transport applications
NANOMAT H-lagring
Novel nanomaterials and nanostructured materials for hydrogen storage applications (Norges forskningsråds prosjektnummer 182040/S10 (et NANOMAT prosjekt))
Nanoparticle complex fluids
These materials form a class of advanced and smart materials that exhibits dramatic changes in their rheological behaviour with a rapid, reversible and tunable transition from a liquidlike, free-flowing state to a solidlike state upon the application of an external field.
Nanopyme
Nanocrystalline Permanent Magnets Based on Hybrid Metal-Ferrites (EU project no. 310516
NewLoop (2014-2016)
Bilateral-EU project – Norway-Poland. The project is called New-Loop, and aims for development of innovative chemical looping technologies for energy generation from solid fuels.
NoNSA-Norwegian Neutron Scattering Association
NoNSA er en organisasjon for brukere av nøytron lysspredning i Norge og er den lokale avdelingen av European Neutron Scattering Association (ENSA).
Nordic Energy Technology Perspectives (NETP)
Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) er et forskingssamarbeid mellom IEA, Nordisk Energiforskning og syv forskningsorganisasjoner I Norden. IFE er den norske forskningspartneren i prosjektet.
Nordic PV - Solar Electricity from Materials to System Integration
The purpose of Nordic PV, a scientific project between Institute for Energy Technology (IFE), University of Uppsala (UU), Helsinki University of Technology (HUT), Danish Technological Institute (DTI) Norwegian University of Science and Technology (NTNU) funded by Nordic Energy Research, is to stimulate research and development related to solar electricity in order to strengthen the commercial development of solar cells in the Nordic countries.
North European TIMES model
North European TIMES model er et forskningsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd som undersøker Norge og Nord-Europas rolle i et fremtidig europeisk energisystem.
Novel Light-weight
Novel Light-weight metal hydrides for hydrogen storage applications (Norges forskningsråds prosjektnummer 185309/S30)
Novel Production Technology for Silicon Products (NoSi) (2016-2018)
Nytt analyseverktøy - ODIN/PUS2
Forkorting av analysetiden er gevinsten ved å bygge ODIN.
ODYSSEE-MURE
I dette EU-prosjektet harmoniseres og samordnes metodikk og data over energibruk i EU-landene og Norge. Det blir utviklet energiindikatorer med formål å måle og overvåke den faktiske utviklingen i energieffektivitet.
OLGA Verification and Improvement project (OVIP)
OLGA Verification and Improvement Project (OVIP) er et felles industriprosjekt som er finansiert av en gruppe oljeselskaper.
Operational Culture
The HRP has initiated the Operational Culture project in order to investigate the cultural aspects of operational behaviour at a national and organisational level.