Prosjekter

Et utvalg av IFEs forskningsprosjekter
H2FC
Integrating European Infrastructure to support science and development of Hydrogen- and Fuel Cell Technologies towards European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy (EU project no. 2845222)
HAMBO Alarm
IFE fortsetter forskningssamarbeidet med svenske og finske kjernekraftverk om alarmsystem
High temperature compression/absorption heat pump
IFE is developing a high temperature compression/absorption type heat pump. It is designed to upgrade industrial waste heat from a temperature of around 50°C to a temperature of 95-100°C. Cooling water of 5-10°C can also be produced simultaneously. Standard components are utilised and the Coefficient of Performance (COP) of the heat pump process can reach more than 3.4. The relatively low investment cost combined with an efficient cycle makes the technology very promising for Norwegian industrial processes.
Highly efficient silicon-based solar cells employing nanostructured layers
Much effort is currently being devoted by the photovoltaic industry in order to decrease the cost of solar electricity. Such a cost reduction may be obtained either by reducing the material and process costs or by improving of the efficiency of the solar cells. This project follows the latter approach, and aims at developing technology for making highly efficient silicon-based solar cells employing nanostructured layers.
HOME-prosjektet
Holistic Monitoring of Indoor Environment
Horizon
IFE er i gang med å utvikle neste generasjon verktøy for å modellere flerfasestrømmer i brønner og rørledninger. Prosjektet HORIZON skal sørge for at suksessen OLGA fortsetter for IFE, SPT GROUP (SPT) og oljeselskapene.
HORIZON II
Et nytt forskningsprogram er i gang på flerfasestrømning: HORIZON II. Med et budsjett på 30 millioner NOK fordelt på tre år skal nye utposter i flerfaseforskningen nås.
IEA Annex 18 - Integrated Hydrogen Systems
IEA Hydrogen Implementing Agreement Annex 18 - Integrated Hydrogen Systems
IFE Joint Industry Drag Reducer Project
The objective of the project is to establish predictive tools (models) for the engineering community.
INDOFERN (New Indicator Organisms for Environmental Radioactivity)
INDOFERN (New indicator organisms for environmental radioactivity) er et av flere prosjekter i regi av NKS (Nordisk kjernesikkerhetsforskning) som IFE har deltatt i. Hensikten med prosjektet var å identifisere nye indikatororganismer for bestemmelse av radioaktivitet i miljøet i ulike nordiske økosystemer (marint, ferskvann, terrestrisk), for normale og nødsituasjoner.
IntelliSense
IntelliSense is a project supported by the Norwegian Research Council within the FORNY programme and represents an application and possibly a commercialization of the Empirical Ensemble-based Virtual Sensing (EEVS) technology recently developed at IFE. The EEVS is the result of over a decade of research in the use of empirical modelling for condition monitoring and fault detection in complex industrial processes, such as the nuclear power industry and the oil & gas industry.
IO Center - Integration Across Disciplines
IFE er i samarbeid med SINTEF og NTNU utpekt som Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen Integrerte Operasjoner (olje og gass) av Forskningsrådet. Senteret skal utvikle ny kunnskap, metoder og løsninger innen dette viktige område.
Kjeller dense phase CO2 corrosion project (KDC)
The Kjeller Dense Phase CO2 Corrosion Project (KDC) is a joint industry project sponsored by several major oil companies. The main objective of the project is to determine the operation window for safe transport of dense phase CO2 with impurities in carbon steel pipelines.
Kjeller Localised Corrosion Project (KLOC)
The Kjeller Localised Corrosion Project (KLOC) is a joint industry project running from 2007 to 2011, sponsored by several major oil companies and suppliers. The main objective of the project is to generate knowledge and understanding of localised corrosion processes in sour service oil and gas production and process facilities.
Kjeller MEG Loop II (KML-II)
Kjeller MEG Loop II (KML-II) is a joint industry project started in 2011. It is a continuation of KML-I carried out in the period 2005-2010. Both the previous and the present project are supported by the Research Council of Norway. Both projects deal with formation of scale and particles in Mono Ethylene Glycol systems used for long-distance tie-ins of unprocessed gas directly from subsea wells.
KMB Project Tracer and EnKF Reservoir Forecasting
Improved reservoir forecasting through natural and injected tracer modeling. The principal idea is to improve reservoir models and forecasts by including natural as well as injected tracers, in Ensemble Kalman Filter (EnKF) technologies
Kolaprosjektet
1996 - 2000. Kolakraftverket ved Polyarnie Zori i Russland. Aktivitetsovervåkning.
Kontroll og distribusjon av radiofarmaka
Isotoplaboratoriene kontrollerer samtlige radiofarmaka (radioaktive legemidler) før de sendes videre til norske sykehus.
KPN – Impurity control in high performance multicrystalline silicon
Prosjektets hovedmål er å øke forståelsen for transport av urenheter og urenhetenes vekselvirkning med krystalldefekter under produksjon av HPMC-Si og den påfølgende solcelleproduksjonen.
Leningrad NPP training assistance project
The Norwegian Ministry of Foreign (NMFA) affaires has since 1999 funded an assistance project at the Leningrad Nuclear Power Plant (LNPP) close to St. Petersburg in Russia. The goal of the project is to increase the safety at LNPP through better training.