Tjenester

Produkter og tjenester

Energi og miljø

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale
Gruppen Miljøovervåking utfører analyser av radioaktive stoffer i ulike typer prøvematerialer (miljøprøver, matvarer og andre kommersielle produkter) og har laboratorier og måleutstyr for analyse av prøver med svært små mengder radioaktivitet. Laboratoriet er et av Norges største innenfor dette feltet og er kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være kvalifisert medlem her, må laboratoriet delta med gode resultater i såkalte ALMERA proficiency tester arrangert av IAEA.
Energisystemmodell for Norge, TIMES-Norway
TIMES-Norge er en optimaliseringsmodell som beskriver hele det norske energisystemet via ulike energibærere og teknologier. TIMES er en dynamisk modellgenerator utviklet i regi av IEA-ETSAP.
Energisystemmodell for Oslo, TIMES-Oslo
IFE har utviklet en energisystemmodell for Oslo (TIMES-Oslo) som er benyttet for å analysere hvordan Oslo kan redusere sine klimagassutslipp til 2030 og 2050.
Fingerdosimetri
Ved arbeid der hendene er spesielt utsatt for stråling er det behov for et eget dosimeter som måler stråledoser til hender/fingre. Det benyttes en fingerdosimeter av plast med et termoluminescent krystall.
Framstilling og karakterisering av solceller og solcellematerialer
HVRC VRdose
HVRC VRdose® is a real-time software tool for modelling and characterising nuclear environments, planning a sequence of activities in a modelled environment, optimising protection against radiation, producing job plan reports with dose estimates, and briefing stakeholders.
IFE Hydrocarbon Core Scanner
The IFE HCS™ scanner provides means of rapid, non-destructive qualitative and quantitative logging of petroleum shows in conventionally slabbed drill cores.
Interndosimetri
Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en risiko for opptak av radioaktive stoffer i kroppen. Ved inntak av nuklider som sender ut gammastråling over en viss energi, er det mulig å detektere strålingen utenfor kroppen. For andre nuklider kan inntaket bestemmes ved hjelp av urinanalyser.
Persondosimetri
I henhold til norsk lovverk er arbeidsgiver pålagt å sørge for persondosimetri for ansatte som arbeider med ioniserende stråling, forutsatt at dette arbeidet er av et visst omfang. Hensikten med persondosimetrien er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og ikke overstiger gjeldende dosegrenser.
Strålevernkurs
Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.
Testing of components in electrical and thermal systems
The Bi-directional Power Unit (BPU) in the Power system laboratory at IFE can be used to test batteries, electrolysers, fuel cells, regenerative fuel cells, supercondensators and converters
Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester
IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på områder knyttet til måling av lavradioaktive avleiringer (LRA), både når det gjelder feltmålinger og laboratoriemålinger. Instituttet har, i samarbeid med Statens strålevern, gjennomført prosjekter på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening vedrørende måling og klassifisering av LRA. IFE har fått mye ros for arbeidet som ble gjort med måling og klassifisering av slam fra Brent Spar og lavradioaktive avleiringer fra Maureen.