Tjenester

Produkter og tjenester

Kjernekraft og atomsikkerhet

Fingerdosimetri
Ved arbeid der hendene er spesielt utsatt for stråling er det behov for et eget dosimeter som måler stråledoser til hender/fingre. Det benyttes en fingerdosimeter av plast med et termoluminescent krystall.
HVRC VRdose
HVRC VRdose® is a real-time software tool for modelling and characterising nuclear environments, planning a sequence of activities in a modelled environment, optimising protection against radiation, producing job plan reports with dose estimates, and briefing stakeholders.
Interndosimetri
Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en risiko for opptak av radioaktive stoffer i kroppen. Ved inntak av nuklider som sender ut gammastråling over en viss energi, er det mulig å detektere strålingen utenfor kroppen. For andre nuklider kan inntaket bestemmes ved hjelp av urinanalyser.
Persondosimetri
I henhold til norsk lovverk er arbeidsgiver pålagt å sørge for persondosimetri for ansatte som arbeider med ioniserende stråling, forutsatt at dette arbeidet er av et visst omfang. Hensikten med persondosimetrien er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og ikke overstiger gjeldende dosegrenser.
Strålevernkurs
Avdeling Miljø- og strålevern kan tilby flere typer strålevernkurs.
Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester
IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på områder knyttet til måling av lavradioaktive avleiringer (LRA), både når det gjelder feltmålinger og laboratoriemålinger. Instituttet har, i samarbeid med Statens strålevern, gjennomført prosjekter på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening vedrørende måling og klassifisering av LRA. IFE har fått mye ros for arbeidet som ble gjort med måling og klassifisering av slam fra Brent Spar og lavradioaktive avleiringer fra Maureen.