Tjenester

Produkter og tjenester
Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale
Gruppen Miljøovervåking utfører analyser av radioaktive stoffer i ulike typer prøvematerialer (miljøprøver, matvarer og andre kommersielle produkter) og har laboratorier og måleutstyr for analyse av prøver med svært små mengder radioaktivitet. Laboratoriet er et av Norges største innenfor dette feltet og er kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være kvalifisert medlem her, må laboratoriet delta med gode resultater i såkalte ALMERA proficiency tester arrangert av IAEA.
Analysetjenester
Avdeling Miljøteknologi tilbyr et bredt spekter av analysetjenester innenfor kjemi, geokjemi og geologi. Analysetjenestene utføres av høyt kvalifiserte forskere og ingeniører, hvor de fleste har mer enn 15 års erfaring. Enkelte av aktivitetene er nye og i mange tilfeller ennå forskning, mens andre er testet og utført gjennom mange år, og representerer vel etablerte teknikker. Analysene utføres i samarbeid med avdeling Tracerteknologi samt Applied Petroleum Technology AS (APT).
Core Data Viewer
3D visualisation of reactor core data, such as power density distribution, is a powerful technique for gaining insight into the characteristics of a reactor core's state. The Core Data Viewer is a configurable software application developed to enable 3D visualisation of user-supplied data to be provided on engineers’ computers and in classrooms, with appropriate functionality to support meaningful exploration of the data.
DESIRE RadVis
DESIRE RadVis is a tool that displays predictions, created using the Geant4-based DESIRE system, for rapid assessment and visualisation of radiation flux and dose levels for space environments. It is intended primarily for use by space engineers, doctors and scientists, but it can also be used to display measured data and to enhance the radiation awareness of astronauts and ground personnel.
Elektronstrålesveising
Høyeffekts sveisemetode som egner seg for sveising av komponenter som ikke kan bli utsatt for høy temperatur i umiddelbar nærhet av sveisefugen
Energisystemmodell for Norge, TIMES-Norway
TIMES-Norge er en optimaliseringsmodell som beskriver hele det norske energisystemet via ulike energibærere og teknologier. TIMES er en dynamisk modellgenerator utviklet i regi av IEA-ETSAP.
Energisystemmodell for Oslo, TIMES-Oslo
IFE har utviklet en energisystemmodell for Oslo (TIMES-Oslo) som er benyttet for å analysere hvordan Oslo kan redusere sine klimagassutslipp til 2030 og 2050.
Fingerdosimetri
Ved arbeid der hendene er spesielt utsatt for stråling er det behov for et eget dosimeter som måler stråledoser til hender/fingre. Det benyttes en fingerdosimeter av plast med et termoluminescent krystall.
Framstilling og karakterisering av solceller og solcellematerialer
Gas composition analysis - Quantification of gas components
The Stable Isotope Laboratory at Institute for Energy Technology (IFE) provides services for the process and oil industry with extensive experience with gas from refinery and process industry sources, drill cuttings (mudgas), gas bags and isotubes, gas inclusions in minerals, exhaust/combustion gases and biogas from landfills.
HVRC CREATE
HVRC CREATE is a suite of tools for designing and testing room layouts with version management for tracking design iterations. HVRC CREATE uses interactive 3D technology to enable designers to rapidly prototype and test designs against ergonomic guidelines and recommendations, and further supports an iterative design process with multiple participants, including end-users. Although it is designed for control room engineering, it can also be used for other applications where the layout of an environment is important.
HVRC VRdose
HVRC VRdose® is a real-time software tool for modelling and characterising nuclear environments, planning a sequence of activities in a modelled environment, optimising protection against radiation, producing job plan reports with dose estimates, and briefing stakeholders.
IFE Hydrocarbon Core Scanner
The IFE HCS™ scanner provides means of rapid, non-destructive qualitative and quantitative logging of petroleum shows in conventionally slabbed drill cores.
Interndosimetri
Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en risiko for opptak av radioaktive stoffer i kroppen. Ved inntak av nuklider som sender ut gammastråling over en viss energi, er det mulig å detektere strålingen utenfor kroppen. For andre nuklider kan inntaket bestemmes ved hjelp av urinanalyser.
Mekanisk verksted
Mekanisk verksted har lang erfaring og tradisjon i å maskinere et bredt spekter av materialer og legeringer etter strenge toleranse- og kvalitetskrav.
Persondosimetri
I henhold til norsk lovverk er arbeidsgiver pålagt å sørge for persondosimetri for ansatte som arbeider med ioniserende stråling, forutsatt at dette arbeidet er av et visst omfang. Hensikten med persondosimetrien er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og ikke overstiger gjeldende dosegrenser.
PIE - Post Irradiation Examination
Etterundersøkelse av bestrålt brensel og bestrålte materialer ( stål, aluminium, zirkonium, betong etc.) (Post Irradiation Examination = PIE)
ProcSee
ProcSee® is a versatile software tool to develop and display dynamic graphical user interfaces. It is a mature, high-quality software product, designed and optimized for large-scale simulators and process monitoring & control applications.
Re-fabrikering
Re-fabrikering, med dette menes innkapsling, ombygging og instrumentering av bestrålte brenselsstaver eller materialprøver for videre testing i Haldenreaktoren.
Reservoir and Production Monitoring Services