Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk

Nukleærteknologi og helse

Miljøovervåking ved IFE
Kontrollerte utslipp av radioaktivitet kan høres farlig ut. Men hver nordmann får faktisk naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det vi ved IFE har lov til å slippe ut til vann. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi jobber med strålevern, miljøovervåking og utslipp.
Vi gjør gråstein til kreftmedisin
Norge trenger flere ben å stå på. Noen av de mange fremtidsmulighetene våre er like ukjent som de er spennende. I helseindustrien brukes nå kunnskap om strømning i oljerørledninger til å kartlegge kroppen og vi kan gjøre gråstein om til kreftmedisin.
Opprydding i atomavfall
IFE er i full gang med å rydde opp i det gamle atomavfallet. Som del av oppryddingen har vi i dag, tirsdag 21. november, fraktet det gamle lokket til JEEP II-reaktoren på Kjeller til deponering i Himdalen.
Jubel for nye helseprosjekter: IFE med i to av tre nye samarbeidsprosjekter
Jubelen stod i taket på IFE da Norges forskningsråd offentliggjorde hvilke prosjekter som fikk tildelt midler gjennom utlysningen BIA-helse. IFE er med i to av de tre hovedprosjektene som nådde opp i konkurransen. Både Isotop, MTO (Menneske - Teknologi - Organisasjon) og Nukleær sektor med avdeling Reaktordrift på Kjeller er involvert i to av prosjektene som fikk uttelling hos Forskningsrådet.
«Forskning lønner seg!» Historien om Xofigo-eventyret
Denne suksesshistorien beviser hva som er mulig å få til, når partnere fra forskning, investormiljøer og privat næringsliv finner sammen, sa Næringsminister Trond Giske da han åpnet den nye produksjonslinjen for Xofigo-legemiddelet ved IFEs Isotoplaboratorier 20. juni 2013. I dag er Xofigo en verdenssuksess for selskapet Bayer.
IFEs lagring av flytende radioaktivt avfall
Flytende radioaktivt avfall lagres forskriftsmessig på Kjeller. IFE bygger nytt anlegg der avfallet blir behandlet før det deponeres i KLDRA Himdalen
Pressemelding: Økte bevilgninger til å håndtere Norges atomavfall
Det er positivt at staten tar et tydelig medansvar for håndteringen av atomavfall, samt de utfordringer som er knyttet til fremtidig nedbygging av forskningsreaktorvirksomheten i Norge.
Norge har ca 17 tonn atomavfall fra brukt brensel som trenger en varig løsning for oppbevaring
Over 80 personer møtte opp 30. august på åpent informasjonsmøte ved IFE i Halden for å få kunnskap om hvordan IFE planlegger framtidig behandling, lagring og deponering av norsk atomavfall.
Catapult Life Science - nettverk for bedrifter innen legemiddelindustrien
Helseminister Bent Høie åpnet i dag 29. august, Catapult Life Science, som skal være leddet etter forskning og før produksjon av legemidler.
Godt oppmøte under informasjonsmøtet om opprydning atomavfall
IFE inviterte til åpent informasjonsmøte om atomavfallet på Kjeller 22. juni. Rundt 30 personer fra lokalmiljøet deltok på møtet, og det var mange og gode spørsmål fra et engasjert publikum.
Forbereder omfattende opprydding av atomavfall
Pressemelding Halden/Kjeller, 12. juni 2017
Prosjektdirektør Atomavfall tiltrer 1.mars
Henning Refshauge Vahr har blitt ansatt som Prosjektdirektør Atomavfall ved IFE, og går inn i ledergruppen med ansvar for den nye sektoren som er blitt opprettet fra 1.1.2017.
Det haster med å komme i gang med atomoppryddingen
Ved Areva i Frankrike planlegges det nå en ny linje ved en fabrikk for å håndtere radioaktivt avfall fra forskingsreaktorer over hele Europa. – Det er kun ved å være med i dette samarbeidet nå vi sikrer oss å få plass, og at de bygger et anlegg som vi kan bruke, understreker IFEs adm.dir. Nils Morten Huseby.
Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall
Næringsminister Monica Mæland annonserte i dag at Staten påtar seg medansvar for finansiering av den fremtidige dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge og for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.
Radioaktiv kilde kan ha blitt sendt til gjenvinning ved opprydning i et lager på IFE
Kilden utgjør ingen helsemessig risiko. Hendelsen er forskriftmessig varslet til Statens strålevern, og saken er nå avsluttet.
Funn av vann og fukt i lagerbrønner for brensel til IFEs forskningsreaktorer
IFE har funnet fukt i lagerbrønn og i en lagringsbeholder for brensel. I utgangspunktet skal det ikke være fuktighet i det omfang som IFE nå har registrert. Det er ingen fare for utslipp av radioaktivitet til omgivelsene. Det lagrede brenselet er ikke i direkte kontakt med vann. Utfordringen for IFE er at mange års lagring setter nye krav til forsterket overvåking og kontroll, samt utbedringer av fuktskader i selve lagerbrønnene. Hendelsen forsterker behovet for en langsiktig løsning for lagring av brukt brensel slik det er skissert i Kvalitetssikringsrapporten (KS1) som ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. april 2016.
Rapporter om norske atomanlegg
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag mottatt to kvalitetssikringsrapporter (KS1) vedrørende IFEs nukleære anlegg og håndtering av nukleært avfall. Disse rapportene kvalitetssikrer konseptvalgsutredningene (KVU) som departementet fikk overlevert fra Veritas GL i januar 2015.
IFE blir med i Oslo Cancer Cluster
IFE satser sterkt på radiofarmasi, og deltagelsen i Oslo Cancer Cluster er et viktig ledd i å bygge opp virksomheten på feltet. – Vi er glade for å bli tilknyttet Oslo Cancer Cluster-nettverket. Det skjer mye spennende innen kreftforskningen i Norge i dag. På IFE ser vi blant annet på muligheter for å bruke IFEs to atomreaktorer til utvikling av nye isotoper til medisinsk bruk, sier adm.dir. Eva S. Dugstad.
Nye eksperimenter: Isotopproduksjon i Haldenreaktoren til medisinsk bruk
Denne uken er den første testen på produksjon av terbium-161 i Haldenreaktoren klar. Målet er å undersøke om reaktoren kan benyttes til produksjon av radioaktive isotoper til diagnose og behandling av kreft.
Ti millioner til å håndtere atomavfall fra 50-tallet
Staten påtar seg ansvaret for gammelt høyradioaktivt avfall på IFE. – Selvfølgelig er det gledelig med pengene, men viktigst med dette er at Stortinget og regjeringen har tatt på seg ansvaret for det historiske brenselet. Nå kan IFE konsentrere virksomheten mot fremtidsrettet forskning, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.