Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk

Menneske, teknologi og organisasjon

Digitalisering i dekommisjonering
IFE samlet denne første uken av desember noen av verdens fremste forskere og prosjektledere innen dekommisjonering i tre dager på Lillehammer. I løpet av noen tiår skal opptil 90.000 arbeide direkte eller indirekte med dekommisjonering. Da må erfaringer deles og fagmiljøene bli enige om beste praksis.
Statoil inngår rammeavtale med IFE Digitale systemer, StepChange og Epsis på Integrerte Operasjoner og digital transformasjon
Statoil har inngått rammeavtale for områdene Integrerte Operasjoner og digital transformasjon til et konsortium bestående av StepChange, Epsis og IFE Digitale systemer.
Verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet fortsetter i tre nye år. Haldenprosjekt-avtalen for 2018-2020 ble undertegnet i Paris før jul.
Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen, Nuclear Energy Agency (NEA), der 20 land samarbeider om sikker drift av atomkraftverk. Haldenprosjektet (HRP) ledes av IFE. Prosjektet ble etablert allerede i 1958 og markerer i år sitt 60-års jubileeum.
Verdens atomeksperter møtes i Haldenprosjektet (HRP)
Norges største internasjonale forskningsprosjekt samlet 250 deltagere til EHPG-møtet på Lillehammer 24-29. september. EHPG står for Enlarged Halden Program Group og arrangeres annet hvert år som en del av styringen av Haldenprosjektet. På disse møtene samles eksperter på atomsikkerhet fra hele verden for å dele erfaringer og utvikle nye sikkerhetsløsninger for atomkraftverk.
IFE inngår viktig rammeavtale med Bane NOR
IFE er blitt tildelt en rammeavtale og kontrakt for å bistå i utvikling av nye trafikkstyringssentraler for Bane NOR i hard konkurranse med tunge aktører. Avtalen går over tre år med utvikling av konseptuelt og detaljert design med opsjon på to nye år. Verdien av den første kontrakten er på 6,2 mill.kr.
Nederland blir med i Haldenprosjektet
Nederland signerte 1. desember kontrakten Halden Avtalen, og blir formelt tatt inn som det 20. medlemslandet i Haldenprosjektet (HRP) etter godkjenning av Halden Board under møtet som finner sted 9. desember i Paris og etter godkjenning av norsk UD.
IFE bidrar i moderniseringen av amerikanske kontrollrom
Det amerikanske Energidepartementet, U.S. Department of Energy, har sammen med forskningsinstitusjonen Idaho National Labs (INL) og flere kjernekraftselskaper startet opp et omfattende program for å modernisere amerikanske kjernekraftverk. I denne forbindelsen har INL kontaktet IFE for å delta i studiene ved INLs kontrollromsimulator. Formålet er å utvikle og teste kontrollromkonsept og -verktøy, og til å måle fordeler og identifisere potensielle ulemper ved disse.
Ny samarbeidsavtale mellom IFE og svenske ÅF
IFE og det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF har undertegnet en ikke-bindende samarbeidsavtale med en varighet i første omgang over tre år. Avtalen dekker viktige felles forretningsområder, og aktørene kompletterer hverandre som uavhengige aktører innen forskning og tekniske konsulenttjenester både i Skandinavia og internasjonalt.
Generaldirektør for OECD Nuclear Energy Agency (NEA), William D. Magwood, åpnet EHPG-møtet 8. mai
Det 39. møtet i Enlarged Halden Programme Group (EHPG) samlet 250 deltagere fra 22 land
Norge bidrar til økt sikkerhet ved kinesiske atomkraftverk
8. februar ble det offisielt bekreftet at Kina blir med i atomsikkerhetssamarbeidet Haldenprosjektet. Det er det sivile forskningssenteret Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) som blir med i samarbeidet i første omgang.
Nyutviklet dekommisjonerings-senter i Tsjernobyl
Norsk-utviklet teknologi skal gjøre atomopprydningsarbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk sikrere og mer effektivt.
Ny kontrakt: kontrollromdesign for forskningssenteret ESS i Lund
Avdeling Systemer og brukergrensesnitt (SID) ved IFE i Halden har sikret kontrakt med forskningssenteret ESS. Kontrakten gjelder utforming av kontrollrom og tilstøtende rom ved det europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) som er under bygging i Lund i Sverige.
Pris til forskningsartikkel med forfattere fra IFE
Forskere ved IFE, István Szöke og Niels-Kristian Mark, er blant forfatterne til artikkel hedret med prisen Bernard Wheatley Award for 2014.
Nye menneskelige og teknologiske utfordringer innen luftfart
Oslofjordfondet tildelte prosjektet Advanced Large-scale Management of Air traffic control Research (ALMAR) 5 MNOK for forskning på nye konsepter og sikkerhet innen luftfart. Institutt for energiteknikk (IFE), Edda Systems og Avinor får tilsammen et budsjett på 10 MNOK (50% egenandel) for å forske på disse temaene i perioden 2015-2017.
IFE etablerer selskapet VISAVI Technology
Med etableringen av selskapet VISAVI Technology, tar Institutt for energiteknikk (IFE) en av de mest interessante innovasjonene fra Senter for Integrerte Operasjoner ut i den kommersielle verden.
Menneske-teknologi-organisasjon (MTO) - teknologi med luft under vingene
IFEs sikkerhetsteknologi på vei inn i luftfart
Leningrad atomkraftverk - Kabelovervåkning av sikkerhetskritiske elektriske kabler (LIRA)
IFE gjennomfører for tiden et prosjekt for bedre kabelovervåkning ved Leningrad kjernekraftverk (Leningrad NPP) i Russland. Et viktig verktøy er LIRA-systemet fra Wirescan.
Forskningen i Halden får stor oppmerksomhet i anerkjent internasjonalt tidsskrift
En artikkel om ny storskjermteknologi i Haldenreaktoren fikk forsiden og tre sider omtale i Nuclear Engineering International, et velrennomert internasjonalt tidsskrift for kjernekraftindustrien.
Krav til sikrere og tryggere informasjonssystemer
Christian Raspotnig, forsker ved avdeling Programvareteknologi (SE), disputerte fredag 10. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen ”Requirements for safe and secure information systems”.
IFE har sendt søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren
Søknaden som ble sendt 19. desember til Helse- og omsorgsdepartementet gjelder fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 - 2024