Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk

Energi og miljø

Ny konsesjon for reaktoren på Kjeller
IFE får fornyet konsesjon for å drive forskningsreaktoren JEEP II og andre atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden.
Digitalisering i dekommisjonering
IFE samlet denne første uken av desember noen av verdens fremste forskere og prosjektledere innen dekommisjonering i tre dager på Lillehammer. I løpet av noen tiår skal opptil 90.000 arbeide direkte eller indirekte med dekommisjonering. Da må erfaringer deles og fagmiljøene bli enige om beste praksis.
Miljøovervåkning KLDRA
KLDRA i Himdalen er det nasjonale anlegget for atomavfall og håndterer alt radioaktivt materiale og alle strålingskilder fra medisin, industri og forskning i Norge. IFE driver KLDRA-anlegget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Anlegget eies av Statsbygg. IFE har et omfattende program for miljøovervåkning for å sikre at avfallet blir trygt og sikkert oppbevart, uten fare for omgivelsene.
Norge blir del av banebrytende forskningssamarbeid
Samarbeidsavtalen har fått navnet LENS, The League of advanced European Neutron Sources. Institutt for energiteknikk er en av 8 forskningsinstitusjoner som grunnlegger samarbeidet. Den anerkjennelsen kommer etter flere ti-år med utvikling for og på feltet.
Svar på Halden Arbeiderblads «ubesvarte spørsmål» til IFE
HA stiller i en kommentar torsdag 28. juni en rekke åpne spørsmål til beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren. Vi har vært tilgjengelige for mediene gjennom prosessen og vi er tilgjengelige nå. Vi svarer selvsagt gjerne på disse spørsmålene.
Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden
IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.
Høyaktuelle forskningssentre for solenergi og nullutslipp markerer 1 år
IFE er vertskap for to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Nå har de to FME-sentrene tilbakelagt sitt første år, og oppsummerer resultatene så langt. Kort fortalt er organisasjonene på plass, forskningen godt i gang og fremtidsoptimismen på topp!
Ekstraordinære midler til sikring og atomforskning
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I forslaget er det satt av 75,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til IFE som følge av tapte inntekter på grunn av driftsstansen i Haldenreaktoren. I tillegg får IFE 10 millioner kroner til sikring av atomanleggene.
IFE er med i nytt, stort EU-prosjekt på CO2-fangst: MEMBER
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet. I dag står forbrenning av kull og gass til energiformål for omtrent 60 prosent av CO2-utslippene i verden. Skal vi nå klimamålene, må vi avkarbonisere fossil kraft- og varmeproduksjon, og energiintensiv industri. Bruk av hydrogen som energibærer og kjemikalie er blant løsningene som bidrar til å nå klimamålene. Målet for EU-prosjektet MEMBER er å utvikle teknologi for CO2-fangst til en konkurransedyktig pris.
IFE deltok på Kina-Norge Vitenskapsdagen
Kina-Norge Vitenskapsdagen ble arrangert i Beijing 17. april. I alt 221 deltagere fra norske universitet og forskningsinstutusjoner deltok på dette store arrangementet. Målet er å styrke forskningssamarbeidet mellom de to landene.
Bærekraft kan gi norsk solcellefortrinn
Norsk solcelleindustri har rekordlave CO2-utslipp. Spenstige løsninger for energigjerrig produksjon av solceller kombinert med norsk vannkraft er forklaringen.
Miljøovervåking ved IFE
Kontrollerte utslipp av radioaktivitet kan høres farlig ut. Men hver nordmann får faktisk naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det vi ved IFE har lov til å slippe ut til vann. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi jobber med strålevern, miljøovervåking og utslipp.
Ny daglig leder i ZEG Power
Kathrine Kværnæs Ryengen er ansatt som ny daglig leder i ZEG Power. Hun starter i stillingen 1. februar. ZEG Power er et datterselskap av IFE gjennom IFE Invest.
All-time high uttelling for IFE i ENERGIX-programmet!
IFE får eller er hovedpartner i til sammen 11 nye prosjekter i Forskningsrådets ENERGIX-program. I tillegg får vi to prosjekter i BIONÆR-programmet. Samlet verdi av prosjektene er mellom 60-80 millioner, og IFE sikrer med dette en rekke nye prosjekter innen miljøvennlig energi for 2018 og fremover.
Opprydding i atomavfall
IFE er i full gang med å rydde opp i det gamle atomavfallet. Som del av oppryddingen har vi i dag, tirsdag 21. november, fraktet det gamle lokket til JEEP II-reaktoren på Kjeller til deponering i Himdalen.
Levende hydrogenmiljø på IFE
«Hydrogensamfunnet» er en visjon om et energisystem basert på fornybare energikilder og med hydrogen som en sentral energibærer. For å realisere denne visjonen må det produseres hydrogen på en bærekraftig måte, hydrogenet må kunne lagres og det må foreligge kunnskap om hydrogen som en del av energisystemet. På IFE foregår det aktiviteter innen alle disse feltene.
IFEs lagring av flytende radioaktivt avfall
Flytende radioaktivt avfall lagres forskriftsmessig på Kjeller. IFE bygger nytt anlegg der avfallet blir behandlet før det deponeres i KLDRA Himdalen
Pressemelding: Økte bevilgninger til å håndtere Norges atomavfall
Det er positivt at staten tar et tydelig medansvar for håndteringen av atomavfall, samt de utfordringer som er knyttet til fremtidig nedbygging av forskningsreaktorvirksomheten i Norge.
Norge har ca 17 tonn atomavfall fra brukt brensel som trenger en varig løsning for oppbevaring
Over 80 personer møtte opp 30. august på åpent informasjonsmøte ved IFE i Halden for å få kunnskap om hvordan IFE planlegger framtidig behandling, lagring og deponering av norsk atomavfall.
Godt oppmøte under informasjonsmøtet om opprydning atomavfall
IFE inviterte til åpent informasjonsmøte om atomavfallet på Kjeller 22. juni. Rundt 30 personer fra lokalmiljøet deltok på møtet, og det var mange og gode spørsmål fra et engasjert publikum.