Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk

Olje og gass

Nytt prosjekt POREX: grensesprengende teknologi for oljeutvinning
– Skal utvikle ny og grensesprengende teknologi for oljeutvinning.
IFEs modelleringskompetanse - en viktig bit i Hydros nye pilotanlegg på Karmøy
IFEs modelleringskompetanse er sentral i utviklingen av nye industriprosesser.
Ny optimisme for IFEs petroleumsvirksomhet?
Oljeprisene har ligget på nærmere 50 dollar fatet i en lengre periode og mange analytikere spår en oljepris på over 60 dollar i løpet av 2017. Det ligger 77 funn med samlet 4,4 mrd. fat olje og gass klar til utbygging på norsk sokkel. Norsk petroleumsindustri synes nå konkurransedyktig selv med lave oljepriser. Drypper det noe på IFEs petroleumsforskning?
IFEs flerfaselaboratorium til god nytte i forskningssamarbeid med Tocircle Industries
Tocircle har utviklet dampkompressorer for høytemperatur-varmepumper, som gir svært høy virkningsgrad ved hjelp av forstøving. Nå håper selskapet å kunne forbedre denne teknologien ytterligere, etter å ha fått gjennomført grundige tester og analyser i IFEs flerfaselaboratorium.
Økt kunnskap om flerfasestrømning gjennom fireårig forskerprosjekt
Den 20. april 2010 førte en eksplosjon og brann om bord på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen til at 11 personer ble drept og havet ble forurenset av store mengder råolje. Etter to dager sank riggen og etterlot borerøret på havbunnen mens store mengder olje og gass lekket ut fra brønnen gjennom gapet mellom stigerøret (røret opp til plattformen før den sank) og borestrengen som drev boret. Ulykken er kjent som Macondo-ulykken etter navnet på selve brønnen. Forskning kan gi bedre simuleringsmodeller som vil bidra til sikrere og mer effektive brønn-operasjoner og faren for ulykker kan bli redusert.
Ny rapport: Norske markedsmuligheter i de globale, fornybare verdikjedene
Rapporten setter fokus på fire fornybare energiteknologier som akkurat nå er i ferd med å føre til fundamentale endringer i det globale energimarkedet.
Klart for storstilt målekampanje i oppgradert petroleumslab
I 2015 ble IFEs flerfaselaboratorium utvidet og oppgradert med nytt utstyr til en verdi av 25 mill. NOK. Nå starter en massiv målekampanje for å samle nye data som skal danne grunnlaget for enda mer avanserte modeller for flerfasestrøm.
Jakten på den perfekte tracer
IFE jobber med å designe nye sporingsstoffer skal avsløre hvor mye olje som er igjen i feltene.
IOR-senteret gir optimisme til oljenæringen
Konferansen som fant sted 28.-29. april i Stavanger samlet 300 deltagere for å markere ettårsdagen til det nasjonale IOR-senteret. Forskningssenteret, som skal utvikle ny kunnskap og teknologi for å øke utvinningen fra eksisterende felt, er drevet av Universitetet i Stavanger i samarbeid med IRIS og IFE.
IFE etablerer IFE Flow - et nytt selskap innen petroleumsteknologi
Instituttet arbeider nå sammen med Kjeller Innovasjon om å kommersialisere flere IFE-utviklede simulatorer og måleteknologier under en felles slagkraftig enhet – nemlig IFE Flow.
25 millioner til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium
IFEs avdeling Prosess - og strømningsteknologi har fått innvilget 25 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og Statoil til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium. Målet er mer detaljert og nøyaktig måling i rørledninger.
IFE spin-off, Restrack AS ekspanderer
12 forskere og ingeniører med lang erfaring fra Institutt for energiteknikks (IFEs) avdeling for tracerteknologi forlot 1.november 2013 IFE for å etablere datterselskapet Restrack AS. Selskapet forventes å omsette for nærmere 50 millioner kroner i inneværende år.
Nytt IOR-forskningssenter med ambisiøse mål
– Det nye IOR-senteret skal øke oljeutvinningen opp mot 70 % utvinningsgrad, sier senterleder Merete Vadla Madland. I dag er utvinningsgraden i snitt på 46 % på norsk sokkel. Bare 1 % økning i utvinningsgraden betyr 300 milliarder i økte inntekter for det norske samfunnet.
Tracerklubben – over 20 års suksessutvikling fortsetter
Siden 1991 har IFE ledet en innovativ klubb ved det uformelle navnet «Tracerklubben», med fokus på nye løsninger og metoder for sporing av væske og gass i olje- og gassreservoarer. Samarbeidet har vært en ubetinget suksess, med mange nyvinninger og forbedringer.
Unik dense phase CO2-loop gjør det umulige mulig
Det var offisiell åpning av IFEs nye loop for dense phase CO2 12. november, med alle deltagerne i tilknyttede prosjekt tilstede. Ingeniører og teknikere fikk stående applaus for en jobb vel gjennomført. Hovedmålet med loopen er å finne ut hvordan CO2 på en trygg måte kan transporteres i karbonstål rørledninger.
IFE etablerer et nytt selskap, Restrack AS
Den 1. november 2013 ble selskapet Restrack AS opprettet, med utspring fra IFE. Selskapet skal levere tracertjenester til petroleumsindustrien, en teknologi som er sentral for økt oljeutvinning.
50 millioner til ny flerfase-infrastruktur
– Dette er et kvantesprang inn i framtiden. Med disse investeringene posisjonerer vi oss for de neste 20 årene, sier avdelingssjef for Prosess- og strømningsteknologi ved IFE, Kristian Sveen.
IFE-forsker vant Forskerduellen 2013
I tre av tre dueller gikk IFEs forskere seirende ut under Forskningsduellen 2013, på Litteraturhuset i Fredrikstad. Dermed ble det ren IFE-finale mellom hydrogen-, solcelle- og flerfaseforskerne, med henholdsvis Sabrina Sartori, Josefine Krogh Selj og Martin S. Foss som duellanter.
UiS, IRIS og IFE vant konkurransen om senter for økt oljeutvinning
Fredag 30. august annonserte Olje og energiminister Ola Borten Moe at det nye senteret for økt oljeutvinning skal etableres i Stavanger. – Dette er en gledelig nyhet, og viser at vi henger med faglig, sier IFEs petroleumsdirektør Tore B. Gimse.
Forskning lønner seg!
– Forskning og teknologiutvikling er en forutsetning for å oppfylle drømmene våre, som å skape et lavutslippssamfunn i løpet av de neste 20-30 årene, sier Eva S. Dugstad, administrerende direktør, IFE i sin tale under NHOs årskonferanse 2013.