Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
Norge bidrar til økt sikkerhet ved kinesiske atomkraftverk
8. februar ble det offisielt bekreftet at Kina blir med i atomsikkerhetssamarbeidet Haldenprosjektet. Det er det sivile forskningssenteret Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) som blir med i samarbeidet i første omgang.
IFE blir med i Oslo Cancer Cluster
IFE satser sterkt på radiofarmasi, og deltagelsen i Oslo Cancer Cluster er et viktig ledd i å bygge opp virksomheten på feltet. – Vi er glade for å bli tilknyttet Oslo Cancer Cluster-nettverket. Det skjer mye spennende innen kreftforskningen i Norge i dag. På IFE ser vi blant annet på muligheter for å bruke IFEs to atomreaktorer til utvikling av nye isotoper til medisinsk bruk, sier adm.dir. Eva S. Dugstad.
Nyutviklet dekommisjonerings-senter i Tsjernobyl
Norsk-utviklet teknologi skal gjøre atomopprydningsarbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk sikrere og mer effektivt.
Klart for storstilt målekampanje i oppgradert petroleumslab
I 2015 ble IFEs flerfaselaboratorium utvidet og oppgradert med nytt utstyr til en verdi av 25 mill. NOK. Nå starter en massiv målekampanje for å samle nye data som skal danne grunnlaget for enda mer avanserte modeller for flerfasestrøm.
Pilotprosjekt: hydrogen fra småskala vannkraftverk
Ny studie viser potensial for lønnsomhet i hydrogen fra småskala vannkraft. – Dette kan være et godt alternativ i et oppstartmarked for hydrogen, sier forsker Pernille Seljom i avdeling Energisystemer ved IFE.
Birkelandsenteret feirer fem år
Birkelandsenteret, et strategisk samarbeidsorgan mellom UiO og IFE, feirer i år fem år. Resultatene fra disse årene er en kraftig vekst i det faglige samarbeidet mellom UiO og IFE, både når det gjelder større forskningsprosjekter, undervisning og eksperimentell infrastruktur.
Ambisiøs satsning på nye FME-er
IFE har store ambisjoner innen forskning for miljøvennlig energi, og søker om å lede to FME-sentre, ett på solenergi og ett på nullutslippstransport.
Nye eksperimenter: Isotopproduksjon i Haldenreaktoren til medisinsk bruk
Denne uken er den første testen på produksjon av terbium-161 i Haldenreaktoren klar. Målet er å undersøke om reaktoren kan benyttes til produksjon av radioaktive isotoper til diagnose og behandling av kreft.
Amerikanerne vil teste nye, «ulykkessikre» brensler og materialer
Amerikansk kjernekraftindustri og forskningsinstitusjoner er i tett dialog med IFE for å gjennomføre nye eksperimenter i Haldenreaktoren.
Ny kontrakt: kontrollromdesign for forskningssenteret ESS i Lund
Avdeling Systemer og brukergrensesnitt (SID) ved IFE i Halden har sikret kontrakt med forskningssenteret ESS. Kontrakten gjelder utforming av kontrollrom og tilstøtende rom ved det europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) som er under bygging i Lund i Sverige.
Ti millioner til å håndtere atomavfall fra 50-tallet
Staten påtar seg ansvaret for gammelt høyradioaktivt avfall på IFE. – Selvfølgelig er det gledelig med pengene, men viktigst med dette er at Stortinget og regjeringen har tatt på seg ansvaret for det historiske brenselet. Nå kan IFE konsentrere virksomheten mot fremtidsrettet forskning, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.
Internasjonal interesse for norsk-britisk nedrustningsarbeid
Tirsdag 17. november var en stor internasjonal delegasjon fra rundt 30 ulike land på besøk hos IFE på Kjeller. De fikk demonstrert verifikasjon av atomnedrustning, et arbeid som IFE, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), NORSAR og Statens strålevern har utviklet i samarbeid med britiske partnere, med støtte fra det norske Utenriksdepartementet.
Jakten på den perfekte tracer
IFE jobber med å designe nye sporingsstoffer skal avsløre hvor mye olje som er igjen i feltene.
Forsvarlig sikring av IFEs nukleære anlegg
Sikkerheten ved IFEs atomreaktorer og øvrige nukleære anlegg er i tråd med norske myndigheters krav, men IFE arbeider kontinuerlig med forbedringer.
Pressemelding: Patentsøknad om ny teknologi for aluminaproduksjon er godkjent
IFE og Nordic Mining har fått godkjent et patent på ny teknologi for utvinning av alumina fra aluminium- og kalsiumrike mineraler.
Høyhus i pluss
OsloSolar ble 23. september kåret til vinner av Entras internasjonale arkitekt- og innovasjonskonkurranse om et nytt og miljøvennlig kontorbygg på Lilletorget 1 i Oslo.
IFE inviterer til kulturkveld i Halden 14. oktober
Halden og omegns befolkning kan forvente en hyggelig kveld med et variert og spennende program den 14. oktober. Meld deg på og bli med i trekning om billetter.
IFEs Silisiumlaboratorium gir store muligheter for ny, grønn norsk industri
Tirsdag 22. september ble IFEs laboratorier for silisiumproduksjon på Kjeller offisielt åpnet. Rundt 70 gjester deltok under arrangementet - fra gründere, privat næringsliv, forskningsmiljøer, organisasjoner, offentlige myndigheter og miljøbevegelsen.
Ny administrerende direktør ved IFE
Nils Morten Huseby er ansatt som ny administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE), og vil tiltre stillingen i løpet av første kvartal i 2016.
Millionkontrakt om testing av nytt kjernebrensel
Institutt for energiteknikk (IFE) og det amerikanske selskapet Lightbridge Corporation har signert en rammekontrakt om testing av en ny type kjernebrensel i Haldenreaktoren. Kontrakten kan få en verdi på 80-100 millioner kroner over en femårsperiode. Det er en av de største enkeltkontraktene ved IFE i Halden noen gang.