Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
En jazzet kulturkveld på IFE
For niende år på rad åpnet IFE dørene for lokalbefolkningen på Romerike, og i år stod et jazzet program på menyen, med Solveig Slettahjell som kveldens stjerne.
Kulturkveld med Solveig Slettahjell
IFE har gleden av å invitere til en jazz-preget kulturkveld på Kjeller, torsdag 7. mai kl. 19:00.
Forener krefter i nytt senter for bærekraftig energi
Et nytt forskningssenter, CenSES, er lansert, med hovedmål å forene samfunnsfaglig og naturvitenskaplig forskning på bærekraftig energi. Med på laget er åtte ulike forskningsmiljøer, blant disse IFE.
IFE skal utvikle offshore vindteknologi
IFE vil spille en sentral rolle ved Research Center for Offshore Wind Technology. Det ble realitet da FME-midlene ble fordelt.
IFE ble kåret til årets Romeriksbedrift 2008
Det var en meget fornøyd administrerende direktør Kjell Bendiksen som mottok prisen på vegne av Institutt for energiteknikk. - Det betyr svært mye å få anerkjennelse i nærmiljøet, slo Bendiksen fast.
Gunnar Randers Forskningspris 2009 går til professor Roger Pynn, USA.
Prisen går til en fremragende forsker og en av pionerene i nøytronspredningsteknikker.
IFE-stipendet 2009
Mange unge er engasjert i miljø- og klimautfordringene. IFE vil premiere en som ønsker å ta skrittet videre. Er du realfagselev og går siste året på videregående skole på Romerike eller i Østfold?
Vellykket akseptansetest på Leningrad-kjernekraftverket
IFE-utviklet VR-teknologi bedrer sikkerheten på russiske atomkraftverk.
Storsatsing på forskning innen solcelleteknologi
Institutt for energiteknikk fikk 4. februar tildelt midler til å danne et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) av Forskningsrådet. "The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology" vil gi den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise.
Lagring av radioaktivt avfall
Nytt utvalg nedsatt under Nærings- og handelsdepartementet for utredning om radioaktivt avfall i Norge
SWBus 4.7 released
SWBus version 4.7 was released 19. December 2008
ProcSee 3.6 released
ProcSee version 3.6 was released 19. December 2008
Enlarged Halden Programme Group (EHPG) møte i Loen
EHPG-møtet 2008 ble holdt 18. til 23. mai. Årets møte var også en del av Haldenprosjektets 50 års markering
3D Nuclear Core Data Viewer
At the EHPG-meeting 2008 in Loen, Norway, IFE demonstrated the first version of the Core Data Viewer. The application provides the user with a fully rotatable, semi-transparent, three-dimensional view of reactor core data, and enables the user to focus on interesting spots by filtering out parts of the core based on position and/or value. Various core data, like power density, Xenon distribution and burn-up distribution may be visualised. By selecting a specific fuel assembly, the user can study the individual fuel rods of the assembly in another 3D view.
Java plug-in for ProcSee
At the upcoming EHPG-meeting in Loen, Norway, researcher Hans Olav Randem of the ProcSee development team will present a paper describing an on-going activity to implement a Java plug-in to the ProcSee Run-Time Manager.
2008 - Jubileumsår for Haldenprosjektet
I juni 1958 ble avtalen som etablerte Haldenprosjektet som et internasjonalt OECD forskningsprogram undertegnet. Formålet med prosjektet var å bygge en kraftproduserende forsøksreaktor for å skaffe konstruksjons- og driftserfaring fra denne.
Haldenreaktoren er bærebjelken i det største internasjonale forskningsprosjektet i Norge
Det er Haldenreaktoren som gjør forskningsmiljøet til IFE-Halden unikt i verden. Forskningsaktivitetene bidrar til internasjonal reaktorsikkerhet og sørger for at Norge har høy fagkompetanse på reaktorteknologi og sikkerhet
ProcSee 3.5.1 released
ProcSee version 3.5.1 is now released. The new version contains new features as well as corrections of identified errors.
ProcSee på mobile enheter
IFE har demonstrert at ProcSee sitt operatørgrensnitt kan bli visualisert på små mobile enheter. I en pilot implementering ved Haldenreaktoren ble data fra reaktorens akkvisisjonssystem visualisert på PDAer. Med dette utstyret kan personalet på reaktoren se kontrolldata og historiske trendkurver mens de utfører operasjoner i feltet, hvor de måtte befinne seg innenfor IFEs trådløse nettsone.
Implementation of large-screen display for Loviisa NPP
IFE is currently engaged by Fortum Nuclear Services to implement a large-screen display for Loviisa nuclear power plant in Finland. IFE's process visualisation tool, ProcSee, will be used to implement the display, which will be installed at Fortum's R&D simulator in Espoo for evaluation. Provided a successful evaluation, the display may be installed in Loviisa training simulator and control room.