Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
Knoppskytingsbedriften fra IFE, Kjeller Vindteknikk AS, har fått nyskapingspris av NHO
Kjeller Vindteknikk har i august mottatt nyskapingspris både fra NHO Oslo og Akershus og fra NHO sentralt. Kjeller Vindteknikk ble etablert av IFE og to IFE-forskere 1. august 1998. Det er pr i dag Norges ledende selskap innenfor vindmåling og analyse.
IFE og Universitetet i Oslo inngår ny rammeavtale og oppretter Birkeland-senter
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen og IFEs adm.dir, Eva S. Dugstad undertegnet den 1. juli en ny rammeavtale. UiO og IFE har hatt et formelt samarbeid siden 1984, men den nye avtalen innebærer en mye tettere og mer omfattende relasjon.
50 år siden Haldenreaktorens fødsel
Stillheten senket seg da Stortingets industrikomité var samlet på galleriet. I denne stille stund ble det trykket på startknappen. I samme øyeblikk ble det liv i veggpanelet, der lamper blinket og instrumentenes nåler vibrerte. Reaktoren var i drift. Dette var i 1959. I dag er den et viktig forskningsverktøy for sikkerhet i kjernekraftverk.
Energi-og IT-miljøet i Halden utnevnt til Norwegian Centre of Expertise
IFE er en viktig partner i senteret som skal bli internasjonalt ledende når det gjelder FoU på avanserte IKT-systemer, fysiske produkter og kompetanse til det internasjonale energimarkedet. Halden Centre of Expertise blir Norwegian Centre of Expertise.
Nye metoder og verktøy for atomnedrustning
For at det internasjonale samfunn skal lykkes i å komme videre i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, trengs systemer som sikrer tilliten mellom partene og verifiserer at nedrustningen blir gjennomført. Siden 2007 har Norge og Storbritannia samarbeidet for å finne metoder for dette, og IFE har en sentral rolle i dette prosjektet.
Mot lysere tider med ny solcellelab
Mandag 20. april 2009 var kong Harald til stede på IFE for å overrekke Gunnar Randers Forskningspris og åpne IFEs nye solbygg. Det samme bygget la han ned grunnstenen for to år siden, og han fikk nå se det ferdige resultatet.
En jazzet kulturkveld på IFE
For niende år på rad åpnet IFE dørene for lokalbefolkningen på Romerike, og i år stod et jazzet program på menyen, med Solveig Slettahjell som kveldens stjerne.
Kulturkveld med Solveig Slettahjell
IFE har gleden av å invitere til en jazz-preget kulturkveld på Kjeller, torsdag 7. mai kl. 19:00.
Forener krefter i nytt senter for bærekraftig energi
Et nytt forskningssenter, CenSES, er lansert, med hovedmål å forene samfunnsfaglig og naturvitenskaplig forskning på bærekraftig energi. Med på laget er åtte ulike forskningsmiljøer, blant disse IFE.
IFE skal utvikle offshore vindteknologi
IFE vil spille en sentral rolle ved Research Center for Offshore Wind Technology. Det ble realitet da FME-midlene ble fordelt.
IFE ble kåret til årets Romeriksbedrift 2008
Det var en meget fornøyd administrerende direktør Kjell Bendiksen som mottok prisen på vegne av Institutt for energiteknikk. - Det betyr svært mye å få anerkjennelse i nærmiljøet, slo Bendiksen fast.
Gunnar Randers Forskningspris 2009 går til professor Roger Pynn, USA.
Prisen går til en fremragende forsker og en av pionerene i nøytronspredningsteknikker.
IFE-stipendet 2009
Mange unge er engasjert i miljø- og klimautfordringene. IFE vil premiere en som ønsker å ta skrittet videre. Er du realfagselev og går siste året på videregående skole på Romerike eller i Østfold?
Vellykket akseptansetest på Leningrad-kjernekraftverket
IFE-utviklet VR-teknologi bedrer sikkerheten på russiske atomkraftverk.
Storsatsing på forskning innen solcelleteknologi
Institutt for energiteknikk fikk 4. februar tildelt midler til å danne et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) av Forskningsrådet. "The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology" vil gi den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise.
Lagring av radioaktivt avfall
Nytt utvalg nedsatt under Nærings- og handelsdepartementet for utredning om radioaktivt avfall i Norge
SWBus 4.7 released
SWBus version 4.7 was released 19. December 2008
ProcSee 3.6 released
ProcSee version 3.6 was released 19. December 2008
Enlarged Halden Programme Group (EHPG) møte i Loen
EHPG-møtet 2008 ble holdt 18. til 23. mai. Årets møte var også en del av Haldenprosjektets 50 års markering
3D Nuclear Core Data Viewer
At the EHPG-meeting 2008 in Loen, Norway, IFE demonstrated the first version of the Core Data Viewer. The application provides the user with a fully rotatable, semi-transparent, three-dimensional view of reactor core data, and enables the user to focus on interesting spots by filtering out parts of the core based on position and/or value. Various core data, like power density, Xenon distribution and burn-up distribution may be visualised. By selecting a specific fuel assembly, the user can study the individual fuel rods of the assembly in another 3D view.