Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
IFE utsetter oppstart av reaktoren på Kjeller
Institutt for energiteknikk (IFE) har funnet korrosjon på flere komponenter i forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller. Oppstarten av reaktoren utsettes.
Ny konsesjon for reaktoren på Kjeller
IFE får fornyet konsesjon for å drive forskningsreaktoren JEEP II og andre atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Halden.
IFE Invest selger sine aksjer i Restrack AS til Resman AS. IFEs evne til å omgjøre egen utviklet teknologi og forskning til robuste selskaper har lykkes igjen.
IFE er godt tilfreds med at spin-off selskapet Restrack nå er blitt solgt til Resman AS. Restrack ble etablert av IFE i 2013 ved at en forskningsavdeling ved IFE ble delt og skilt ut som et eget selskap. IFE har samarbeidet tett med Restrack og bidratt til utviklingen av selskapet siden etableringen i 2013. Instituttet har vært en pioner og verdensledende i utvikling av tracerteknologi til bruk i petroleumsindustrien siden midten av 1980-tallet.
Digitalisering i dekommisjonering
IFE samlet denne første uken av desember noen av verdens fremste forskere og prosjektledere innen dekommisjonering i tre dager på Lillehammer. I løpet av noen tiår skal opptil 90.000 arbeide direkte eller indirekte med dekommisjonering. Da må erfaringer deles og fagmiljøene bli enige om beste praksis.
Utvikler norske høyeffektsbatteri av treflis og silisium
Et spennende utviklingssamarbeid pågår mellom forskningsinstitusjonen IFE og det nye Stavanger-baserte teknologiselskapet Beyonder. Med IFEs ledende ekspertise innen nanosilisium kombinert med Beyonders karbonmateriale fremstilt fra treflis, skal de lage en ny type høyeffektsbatteri som er skreddersydd til å glatte ut elektrisk strøm som vindturbiner produserer.
Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller
Statens strålevern innstiller på at IFE kan få fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden i 10 år fra 1. januar 2019 frem til 31. desember 2028.
Miljøovervåkning KLDRA
KLDRA i Himdalen er det nasjonale anlegget for atomavfall og håndterer alt radioaktivt materiale og alle strålingskilder fra medisin, industri og forskning i Norge. IFE driver KLDRA-anlegget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Anlegget eies av Statsbygg. IFE har et omfattende program for miljøovervåkning for å sikre at avfallet blir trygt og sikkert oppbevart, uten fare for omgivelsene.
Tre industriklynger og tre akademiske institusjoner forener krefter i nytt samarbeid
- Vil skape et nytt økosystem for teknologi- og energibedrifter i Oslo-regionen hvor pionérer og etablerte selskaper jobber sammen for å realisere overgangen til et bærekraftig og effektivt energisystem.
IFE inngår samarbeid med det belgiske atomforskningsinstituttet SCK-CEN
Tirsdag 18. september skrev generaldirektør Eric van Walle ved SCK-CEN og adm.dir Nils Morten Huseby ved IFE under en samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått i forbindelse med det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) generalkonferanse i Wien.
IAEA ønsker et tettere samarbeid med IFE i Halden om digitalisering og dekommisjonering
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Institutt for energiteknikk, (IFE) er enige om å etablere et nytt og tettere samarbeid i Halden. Samarbeidet gir IFE tilgang på noen av de fremste forskerne i verden som besitter en unik kompetanse om dekommisjonering. IAEA får muligheten til å bruke Halden som pilot for utvikling av utdanningsløp for dekommisjonering og fasilitet for å utdanne nye forskere og ta i bruk best tilgjengelige teknologi.
Norge blir del av banebrytende forskningssamarbeid
Samarbeidsavtalen har fått navnet LENS, The League of advanced European Neutron Sources. Institutt for energiteknikk er en av 8 forskningsinstitusjoner som grunnlegger samarbeidet. Den anerkjennelsen kommer etter flere ti-år med utvikling for og på feltet.
Intern gjennomgang oppdaget avvik i Himdalen
Institutt for energiteknikk (IFE) har i forbindelse med en grundig gjennomgang av tidligere deponert avfall oppdaget et avvik fra Forurensingslovens tillatelse i KLDRA i Himdalen. Avviket utgjør ingen fare for helse og miljø, men IFE ser alvorlig på saken.
Nå kan du snart lade mobiltelefonen din trygt gjennom natta
Vil redusere brannfaren til en brøkdel for Litium (Li)-ion batterier. Med dette gjennombruddet håper forskerne at vi innen få år kan få helt trygge elektriske fly, selvkjørende biler og autonome skip.
Nytt prosjekt POREX: grensesprengende teknologi for oljeutvinning
– Skal utvikle ny og grensesprengende teknologi for oljeutvinning.
GCE NODE og IFE signerer samarbeidsavtale
Teknologiklyngen GCE NODE og IFE har signert samarbeidsavtale. Målet er å styrke samarbeidet innen forskning og innovasjon.
IFEs batteriforskere har knekt batteri-kode: Kan revolusjonere rekkevidde og levetid
Batteriforskere ved Institutt for energiteknikk (IFE) har løst en utfordring forskere over hele verden sliter med. Det åpner for langt bedre batterier med høyere kapasitet, uten at det går ut over levetiden.
Svar på Halden Arbeiderblads «ubesvarte spørsmål» til IFE
HA stiller i en kommentar torsdag 28. juni en rekke åpne spørsmål til beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren. Vi har vært tilgjengelige for mediene gjennom prosessen og vi er tilgjengelige nå. Vi svarer selvsagt gjerne på disse spørsmålene.
Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden
IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.
Haldenreaktorens fremtid
Haldenreaktoren står ved et veiskille. Institutt for energiteknikk (IFE) må i år velge om det skal søkes om konsesjon for videre drift eller nedbygging fra 2021.
Høyaktuelle forskningssentre for solenergi og nullutslipp markerer 1 år
IFE er vertskap for to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Nå har de to FME-sentrene tilbakelagt sitt første år, og oppsummerer resultatene så langt. Kort fortalt er organisasjonene på plass, forskningen godt i gang og fremtidsoptimismen på topp!