Arrangement

Arrangement og møter
Tittel Sted Start-dato
Strålevernkoordinator (3 dagers kurs) IFE, Kjeller 14.11.2017
Repetisjonskurs for strålevernkoordinator IFE, Kjeller 01.11.2017
EHPG 2017: 40th Enlarged Halden Programme Group Meeting Lillehammer 24.09.2017