IFE-akademiet 2016

IFE-akademiet er en serie temakvelder om forskning som har foregått på IFE, Kjeller og Halden. Målet er å presentere forskningsaktiviteter på IFE i en større sammenheng. Hvilken betydning har IFEs forskning for samfunnet, i forhold til for eksempel energi, klima og sikkerhet?

Målgruppen er ungdom og voksne som er nysgjerrige og interessert i å lære mer.

Temakveld 1: Hva gjør IFE med det historiske atomavfallet? Foredrag ved sikkerhetssjef Ole Reistad og forskningsleder Peter Bennett. 9. februar 2016 (Halden) og 10. februar 2016 (Kjeller).
Lenke til nedlastbar pdf

Temakveld 2: Solceller som en aktiv del av bygningskroppen. Foredrag ved forsker Josefine Krogh Selj. 23. februar 2016 (Kjeller) og 24. februar 2016 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf

Temakveld 3: Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO) forskning i endring – nye muligheter innen luftfart og jernbane. Foredrag ved avdelingssjef Terje Johnsen. 8. mars 2016 (Kjeller) og 9. mars 2016 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf

Temakveld 4: Kan vi bruke IFEs atomreaktorer til å lage nye radioaktive medisiner?. Foredrag ved seniorforsker Sindre Hassfjell. 30. mars 2016 (Kjeller) og 31. mars 2016 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf.

Temakveld 5: Haldenprosjektet, verdens største forskningsprosjekt på atomsikkerhet. Hvorfor er Norge ledende på atomsikkerhet? Foredrag ved prosjektleder Margaret McGrath. 5. april 2016 (Kjeller) og 6. april 2016 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf.

Programmet for de 5 temakveldene februar-april 2016