IFE-akademiet 2014

IFE-akademiet er en serie temakvelder om forskning som har foregått på IFE, Kjeller og Halden. Målet er å presentere forskningsaktiviteter på IFE i en større sammenheng. Hvilken betydning har IFEs forskning for samfunnet, i forhold til for eksempel energi, klima og sikkerhet?

Målgruppen er ungdom og voksne som er nysgjerrige og interessert i å lære mer.

Temakveld 1: Produksjon av radioaktive legemidler på IFE. Hva brukes de til? Foredrag ved forskningsdirektør Bente Tange Harbø. 4. februar 2014 (Kjeller) og 13. februar 2014 (Halden).

Temakveld 2 (kun Kjeller): Det grønne teknologiskiftet er på gang. Foredrag ved avd.sjef. Martin Kirkengen, avd. ENSYS. 25. februar 2014 (Kjeller).
Lenke til nedlastbar pdf

Temakveld 3 (kun Halden): Integrerte operasjoner i olje- og gassvirksomheten. Foredrag ved forskningsleder Grete Rindahl. 6. mars 2014 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf

Temakveld 4: Trenger vi CO2-håndtering for å takle klimautfordringene? Foredrag ved forskningssjef Kjell Bendiksen. 25. mars 2014 (Kjeller) og 26. mars 2014 (Halden).
Lenke til nedlastbar pdf