IFE-akademiet 2012/2013

IFE Akademiet er en serie på 5 temakvelder om forskning som har foregått på IFE, Kjeller og Halden. Målet har vært å presentere forskningsaktiviteter på IFE i en større sammenheng. Hvilken betydning har IFEs forskning for samfunnet, i forhold til for eksempel energi, klima og sikkerhet?

Målgruppen var ungdom og voksne som er nysgjerrige og interessert i å lære mer.

Temakveld 1: «Kan fremtiden baseres på fornybar energi?» 13. november 2012 (Kjeller) og 14. november 2012 (Halden). Foredrag ved forskningsleder Erik S. Marstein
Lenke til oppslag hvor hovedpresentasjonen kan lastes ned som pdf.

Temakveld 2: «Hvor lenge kan vi leve av oljen?» 16. januar 2013 (Halden) og 22. januar 2013 (Kjeller). Foredrag ved forskningsdirektør Tore Bjerkelund Gimse.
Lenke til nedlastbar pdf.

Temakveld 3: «Hvorfor skjer ulykker? Kan de forhindres?» 5. februar 2013 (Kjeller) og 6. februar 2013 (Halden). Foredrag ved forskningsdirektør Jon Kvalem og avdelingssjef Andreas Bye.
Lenke til nedlastbar pdf.

Temakveld 4: «Grensesprengende fysikk. Om materialteknologi og nanovitenskap på IFE» 5.mars 2013 (Kjeller) og 6.mars 2013 (Halden). Foredrag ved avdelingssjef Bjørn Hauback.
Lenke
til nedlastbar pdf.

Temakveld 5: «Hva bruker vi atomreaktorene på IFE til?»
10. april 2013 (Halden): Foredrag ved daglig leder ved IFE-Halden, Fridtjov Øwre, og forskningsleder Helge Thoresen.
Lenke til nedlastbar pdf.

11. april 2013 (Kjeller):
Foredrag ved forskningsdirektør Brit Farstad. Lenke til nedlastbar pdf.
Foredrag om forskningsreaktoren JEEP II ved stedfortredende avd.sjef Sverre Hval. Lenke til nedlastbar pdf.