Lokalmiljø

IFE er lokalisert på Kjeller utenfor Oslo og i Halden. Hovedkontoret er på Kjeller. Med ansvaret for Norges to eneste atomreaktorer ser IFE det som spesielt viktig å ha nær kontakt med lokalmiljøet.

Det er en betydelig usikkerhet i befolkningen vedrørende radioaktivitet og stråling. Gjennom ulike tiltak arbeider vi kontinuerlig med å informere lokalmiljøet om vår virksomhet og mulige konsekvenser for miljøet. Vi legger stor vekt på åpenhet og i gjennomsnitt tar IFE imot over 1000 besøkende årlig.

Vi arbeider aktivt for å opprettholde  en god dialog med lokale velforeninger og forsøker å besvare alle spørsmål og henvendelser fra nærmiljøet vedrørende IFE og vår virksomhet.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med IFE,  send en epost til firmapost@ife.no

Om tidligere arrangementer

IFE og miljø

Klikk på lenkene under og der vil du finne informasjon angående utslipp til luft og vann fra IFE

Overvåking av utslipp av radioaktive stoffer, IFE-Kjeller

Overvåking av utslipp av radioaktive stoffer, IFE-Halden

Miljørapport finnes under Nedlastbare filer