Laboratorier

Laboratoriene er en viktig del av IFEs forskningsaktivitet.
Scanning elektron mikroskop (SEM)
IFE har et avansert scanning elektron mikroskop (SEM) av typen Hitachi S4800. Det er et virkelig "nano"-instrument med en oppløsning som er spesifisert til 1nm (ved 15kV akselerasjonsspenning) som også kan gjøre alt en vanlig SEM kan.
Solcellelaboratoriet
I solcellelaboratoriet ved IFE er det installert et stort utvalg utstyr for prosessering og karakterisering av solceller og solcellematerialer. I tillegg til å være hjertet i solcelleforskningen på IFE, benyttes laboratoriet av samarbeidspartnere fra industri og forskning. De mest sensitive prosessene foregår i rent rom miljø.
Stabilisotop laboratorium
På IFEs laboratorium for gass og stabilisotopanalyser har vi over 30 års erfaring med kjemiske analyser med fokus på isotopanalyser. Vi har et bredt program av analyser og dekker de vanligste anvendelsene av stabilisotoper innenfor biologi, geokjemi, organisk geokjemi og for anvendelser som ikke er dekkes av standardprotokollene.
Thermoluminescence Dosimetry (TLD) Laboratory
The Thermoluminescence Dosimetry (TLD) Laboratory offers personal and extremity dosimetry to IFE's employees and external customers.
Tracer Analyses Laboratories
The laboratories provide "state of the art"-methods for the determination of lowest concentrations of tracers in petroleum reservoir fluids. Several thousand tracer samples from reservoirs worldwide are prepared and analyzed in these laboratories every year. Beside these routine analyses, a continuous development of analytical methods for actual tracers and new tracer candidates is going on to provide "state of the art"-methods also in the future.
Well Flow Loop
IFE's Well Flow Loop is used for studying multiphase oil-water-gas flow in pipes with inclinations ranging from horizontal to vertical.