Organisasjon

OBS: IFEs organisasjon er under endring.

Ledelse, stab og fellesfunksjoner

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby

Stedfortredende direktør: Atle Valseth

Sektor Administrasjon
Sektordirektør: Atle Valseth
HR-direktør: Lasse Lund
Økonomidirektør: Elin Cathrine Hagen

Sektor Strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon
Sektordirektør:
Silje Aspholm Hole

Sektor HMS
Sektordirektør: Helena Broberg

Sikkerhet og kvalitetssikring
Miljø- og strålevern
Strålevern, Halden

Sektor Atomavfall
Sektordirektør Henning Refshauge Vahr
Avd. Radavfall

Energi- og Miljøteknologi

Forskningsdirektør: Arve Holt

Avdelinger:

Energisystemer
Materialprosessering
Miljøteknologi
Solenergi

Isotoplaboratoriene

Forskningsdirektør: Bente Tange Harbø

Avdelinger:

Aseptisk og steril produksjon
Forskning og utvikling
Kontroll og distribusjon
Kvalitetskontroll
Kvalitetssikring
Prosess og validering
Visuell inspeksjon og pakking

Nukleærteknologi, Fysikk og Sikkerhet

Forskningsdirektør:
Atle Valseth

Avdelinger:

Fysikk
NFS - Forskning og utvikling
Nukleær materialteknologi, elektronstrålesveising og verksteder
Reaktordrift, Kjeller
Reaktordrift og vedlikehold, Halden

Petroleumsteknologi

Forskningsdirektør: Martin Foss

Avdelinger:

Material- og korrosjonsteknologi
Prosess- og strømningsteknologi
Tracerteknologi

Digitale systemer

Forskningsdirektør: Tomas Nordlander

Avdelinger:

Automatisering og brukerovervåkning
Intelligente systemer
Kontrollrom og interaksjonsdesign
Menneskesentrert digitalisering
Risiko, sikkerhet og sikring
Virtuell og utvidet virkelighet