Aktuelt

Kostnadsreduserende tiltak ved IFE
IFE er en uavhengig forskningsstiftelse og er avhengig av oppdragsinntekter i sin virksomhet. Den vanskelige økonomiske situasjonen i energi- og oljenæringen både internasjonalt og i Norge har ført til at IFE har opplevd en betydelig svikt i antall oppdrag og inntekter i andre halvår 2016. For å motvirke effekten av inntektsbortfallet har IFEs styre derfor besluttet å iverksette en rekke kortsiktige sparetiltak.
IFE bidrar i moderniseringen av amerikanske kontrollrom
Det amerikanske Energidepartementet, U.S. Department of Energy, har sammen med forskningsinstitusjonen Idaho National Labs (INL) og flere kjernekraftselskaper startet opp et omfattende program for å modernisere amerikanske kjernekraftverk. I denne forbindelsen har INL kontaktet IFE for å delta i studiene ved INLs kontrollromsimulator. Formålet er å utvikle og teste kontrollromkonsept og -verktøy, og til å måle fordeler og identifisere potensielle ulemper ved disse.
Master- og sommerstudent på IFE
Magnus er masterstudent i Fysikkavdelingen på IFE. Her forteller han hvordan han gikk frem for å knytte kontakt med IFE, og hvordan livet arter seg for en student med kontorplass og arbeidsdager i en forskningsavdeling ved IFE.
Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall
Næringsminister Monica Mæland annonserte i dag at Staten påtar seg medansvar for finansiering av den fremtidige dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge og for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.
Radioaktiv kilde kan ha blitt sendt til gjenvinning ved opprydning i et lager på IFE
Kilden utgjør ingen helsemessig risiko. Hendelsen er forskriftmessig varslet til Statens strålevern, og saken er nå avsluttet.
Ny samarbeidsavtale mellom IFE og svenske ÅF
IFE og det svenske ingeniør- og konsulentselskapet ÅF har undertegnet en ikke-bindende samarbeidsavtale med en varighet i første omgang over tre år. Avtalen dekker viktige felles forretningsområder, og aktørene kompletterer hverandre som uavhengige aktører innen forskning og tekniske konsulenttjenester både i Skandinavia og internasjonalt.
NcNeutron: Kick-off for nytt forskningssenter med base i JEEP II-reaktoren
Fysikkavdelingen på IFE har fått en rekordstor bevilgning til nytt vitenskapelig utstyr i JEEP II-reaktorens instrumentpark. – Dette er den største investeringen i reaktoren siden den ble bygget, sier avdelingsleder Bjørn Hauback fornøyd. Totalt 31,1 millioner NOK blir investert. Kick-off for NcNeutron-prosjektet er 17. juni på Kjeller.
Norden kan lykkes med klimamålene
Tre IFE-forskere har bidratt i arbeidet med den omfattende rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016. Konklusjonen er klar: Det er mulig å nå klimamålene, men det vil kreve omstilling og investeringer.
Nullutslippsteknologi – den nye oljen?
– Fornybar kraft, batteri- og hydrogenteknologi kan bli vår nye olje, sier Øystein Ulleberg, senterleder for det nye Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) MoZEES.
Åtte nye solrike år
Erik Marstein, senterdirektør i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology og stedfortredende avdelingssjef på Solavdelingen var kanskje den som smilte bredest da de åtte FME-sentrene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien. Han har ledet forskningssenteret i en 8-års periode, og fikk nå fornyet tillit til å fortsette i åtte nye år.
Jubel for to nye FME-senter (Forskningssenter for miljøvennlig energi)
Begge søknadene med IFE som vertsinstitusjon ble innvilget, og jubelen stod i taket på IFE da avgjørelsen om de nye FME-sentrene ble annonsert. IFE skal lede ett senter for solenergi og ett for nullutslippsløsninger i transportsektoren, og er i tillegg med som partner i senteret for bioenergi som skal ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Generaldirektør for OECD Nuclear Energy Agency (NEA), William D. Magwood, åpnet EHPG-møtet 8. mai
Det 39. møtet i Enlarged Halden Programme Group (EHPG) samlet 250 deltagere fra 22 land
Funn av vann og fukt i lagerbrønner for brensel til IFEs forskningsreaktorer
IFE har funnet fukt i lagerbrønn og i en lagringsbeholder for brensel. I utgangspunktet skal det ikke være fuktighet i det omfang som IFE nå har registrert. Det er ingen fare for utslipp av radioaktivitet til omgivelsene. Det lagrede brenselet er ikke i direkte kontakt med vann. Utfordringen for IFE er at mange års lagring setter nye krav til forsterket overvåking og kontroll, samt utbedringer av fuktskader i selve lagerbrønnene. Hendelsen forsterker behovet for en langsiktig løsning for lagring av brukt brensel slik det er skissert i Kvalitetssikringsrapporten (KS1) som ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. april 2016.
Rapporter om norske atomanlegg
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag mottatt to kvalitetssikringsrapporter (KS1) vedrørende IFEs nukleære anlegg og håndtering av nukleært avfall. Disse rapportene kvalitetssikrer konseptvalgsutredningene (KVU) som departementet fikk overlevert fra Veritas GL i januar 2015.
Norge bidrar til økt sikkerhet ved kinesiske atomkraftverk
8. februar ble det offisielt bekreftet at Kina blir med i atomsikkerhetssamarbeidet Haldenprosjektet. Det er det sivile forskningssenteret Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) som blir med i samarbeidet i første omgang.
IFE blir med i Oslo Cancer Cluster
IFE satser sterkt på radiofarmasi, og deltagelsen i Oslo Cancer Cluster er et viktig ledd i å bygge opp virksomheten på feltet. – Vi er glade for å bli tilknyttet Oslo Cancer Cluster-nettverket. Det skjer mye spennende innen kreftforskningen i Norge i dag. På IFE ser vi blant annet på muligheter for å bruke IFEs to atomreaktorer til utvikling av nye isotoper til medisinsk bruk, sier adm.dir. Eva S. Dugstad.
Nyutviklet dekommisjonerings-senter i Tsjernobyl
Norsk-utviklet teknologi skal gjøre atomopprydningsarbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk sikrere og mer effektivt.
Klart for storstilt målekampanje i oppgradert petroleumslab
I 2015 ble IFEs flerfaselaboratorium utvidet og oppgradert med nytt utstyr til en verdi av 25 mill. NOK. Nå starter en massiv målekampanje for å samle nye data som skal danne grunnlaget for enda mer avanserte modeller for flerfasestrøm.
Pilotprosjekt: hydrogen fra småskala vannkraftverk
Ny studie viser potensial for lønnsomhet i hydrogen fra småskala vannkraft. – Dette kan være et godt alternativ i et oppstartmarked for hydrogen, sier forsker Pernille Seljom i avdeling Energisystemer ved IFE.
Birkelandsenteret feirer fem år
Birkelandsenteret, et strategisk samarbeidsorgan mellom UiO og IFE, feirer i år fem år. Resultatene fra disse årene er en kraftig vekst i det faglige samarbeidet mellom UiO og IFE, både når det gjelder større forskningsprosjekter, undervisning og eksperimentell infrastruktur.