Aktuelt

Åtte nye solrike år
Erik Marstein, senterdirektør i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology og stedfortredende avdelingssjef på Solavdelingen var kanskje den som smilte bredest da de åtte FME-sentrene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien. Han har ledet forskningssenteret i en 8-års periode, og fikk nå fornyet tillit til å fortsette i åtte nye år.
Jubel for to nye FME-senter (Forskningssenter for miljøvennlig energi)
Begge søknadene med IFE som vertsinstitusjon ble innvilget, og jubelen stod i taket på IFE da avgjørelsen om de nye FME-sentrene ble annonsert. IFE skal lede ett senter for solenergi og ett for nullutslippsløsninger i transportsektoren, og er i tillegg med som partner i senteret for bioenergi som skal ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Generaldirektør for OECD Nuclear Energy Agency (NEA), William D. Magwood, åpnet EHPG-møtet 8. mai
Det 39. møtet i Enlarged Halden Programme Group (EHPG) samlet 250 deltagere fra 22 land
Funn av vann og fukt i lagerbrønner for brensel til IFEs forskningsreaktorer
IFE har funnet fukt i lagerbrønn og i en lagringsbeholder for brensel. I utgangspunktet skal det ikke være fuktighet i det omfang som IFE nå har registrert. Det er ingen fare for utslipp av radioaktivitet til omgivelsene. Det lagrede brenselet er ikke i direkte kontakt med vann. Utfordringen for IFE er at mange års lagring setter nye krav til forsterket overvåking og kontroll, samt utbedringer av fuktskader i selve lagerbrønnene. Hendelsen forsterker behovet for en langsiktig løsning for lagring av brukt brensel slik det er skissert i Kvalitetssikringsrapporten (KS1) som ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. april 2016.
Rapporter om norske atomanlegg
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag mottatt to kvalitetssikringsrapporter (KS1) vedrørende IFEs nukleære anlegg og håndtering av nukleært avfall. Disse rapportene kvalitetssikrer konseptvalgsutredningene (KVU) som departementet fikk overlevert fra Veritas GL i januar 2015.
Norge bidrar til økt sikkerhet ved kinesiske atomkraftverk
8. februar ble det offisielt bekreftet at Kina blir med i atomsikkerhetssamarbeidet Haldenprosjektet. Det er det sivile forskningssenteret Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute (SNERDI) som blir med i samarbeidet i første omgang.
IFE blir med i Oslo Cancer Cluster
IFE satser sterkt på radiofarmasi, og deltagelsen i Oslo Cancer Cluster er et viktig ledd i å bygge opp virksomheten på feltet. – Vi er glade for å bli tilknyttet Oslo Cancer Cluster-nettverket. Det skjer mye spennende innen kreftforskningen i Norge i dag. På IFE ser vi blant annet på muligheter for å bruke IFEs to atomreaktorer til utvikling av nye isotoper til medisinsk bruk, sier adm.dir. Eva S. Dugstad.
Nyutviklet dekommisjonerings-senter i Tsjernobyl
Norsk-utviklet teknologi skal gjøre atomopprydningsarbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk sikrere og mer effektivt.
Klart for storstilt målekampanje i oppgradert petroleumslab
I 2015 ble IFEs flerfaselaboratorium utvidet og oppgradert med nytt utstyr til en verdi av 25 mill. NOK. Nå starter en massiv målekampanje for å samle nye data som skal danne grunnlaget for enda mer avanserte modeller for flerfasestrøm.
Pilotprosjekt: hydrogen fra småskala vannkraftverk
Ny studie viser potensial for lønnsomhet i hydrogen fra småskala vannkraft. – Dette kan være et godt alternativ i et oppstartmarked for hydrogen, sier forsker Pernille Seljom i avdeling Energisystemer ved IFE.
Birkelandsenteret feirer fem år
Birkelandsenteret, et strategisk samarbeidsorgan mellom UiO og IFE, feirer i år fem år. Resultatene fra disse årene er en kraftig vekst i det faglige samarbeidet mellom UiO og IFE, både når det gjelder større forskningsprosjekter, undervisning og eksperimentell infrastruktur.
Ambisiøs satsning på nye FME-er
IFE har store ambisjoner innen forskning for miljøvennlig energi, og søker om å lede to FME-sentre, ett på solenergi og ett på nullutslippstransport.
Nye eksperimenter: Isotopproduksjon i Haldenreaktoren til medisinsk bruk
Denne uken er den første testen på produksjon av terbium-161 i Haldenreaktoren klar. Målet er å undersøke om reaktoren kan benyttes til produksjon av radioaktive isotoper til diagnose og behandling av kreft.
Amerikanerne vil teste nye, «ulykkessikre» brensler og materialer
Amerikansk kjernekraftindustri og forskningsinstitusjoner er i tett dialog med IFE for å gjennomføre nye eksperimenter i Haldenreaktoren.
Ny kontrakt: kontrollromdesign for forskningssenteret ESS i Lund
Avdeling Systemer og brukergrensesnitt (SID) ved IFE i Halden har sikret kontrakt med forskningssenteret ESS. Kontrakten gjelder utforming av kontrollrom og tilstøtende rom ved det europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) som er under bygging i Lund i Sverige.
Ti millioner til å håndtere atomavfall fra 50-tallet
Staten påtar seg ansvaret for gammelt høyradioaktivt avfall på IFE. – Selvfølgelig er det gledelig med pengene, men viktigst med dette er at Stortinget og regjeringen har tatt på seg ansvaret for det historiske brenselet. Nå kan IFE konsentrere virksomheten mot fremtidsrettet forskning, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.
Internasjonal interesse for norsk-britisk nedrustningsarbeid
Tirsdag 17. november var en stor internasjonal delegasjon fra rundt 30 ulike land på besøk hos IFE på Kjeller. De fikk demonstrert verifikasjon av atomnedrustning, et arbeid som IFE, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), NORSAR og Statens strålevern har utviklet i samarbeid med britiske partnere, med støtte fra det norske Utenriksdepartementet.
Jakten på den perfekte tracer
IFE jobber med å designe nye sporingsstoffer skal avsløre hvor mye olje som er igjen i feltene.
Forsvarlig sikring av IFEs nukleære anlegg
Sikkerheten ved IFEs atomreaktorer og øvrige nukleære anlegg er i tråd med norske myndigheters krav, men IFE arbeider kontinuerlig med forbedringer.
Pressemelding: Patentsøknad om ny teknologi for aluminaproduksjon er godkjent
IFE og Nordic Mining har fått godkjent et patent på ny teknologi for utvinning av alumina fra aluminium- og kalsiumrike mineraler.