Aktuelt

Styrker forskningssamarbeid i Oslo-regionen
Universitetet i Oslo (UIO), Institutt for energiteknikk (IFE) og Handelshøyskolen BI (BI) har signert en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Oslo-regionen innenfor energisektoren. Målet er å etablere et langsiktig og strategisk samarbeid mellom partene for nye forskningsprogrammer og utdanning som omhandler energi.
Ekstraordinære midler til sikring og atomforskning
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I forslaget er det satt av 75,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til IFE som følge av tapte inntekter på grunn av driftsstansen i Haldenreaktoren. I tillegg får IFE 10 millioner kroner til sikring av atomanleggene.
Statoil inngår rammeavtale med IFE Digitale systemer, StepChange og Epsis på Integrerte Operasjoner og digital transformasjon
Statoil har inngått rammeavtale for områdene Integrerte Operasjoner og digital transformasjon til et konsortium bestående av StepChange, Epsis og IFE Digitale systemer.
Strategisk analyse av fremtidig drift av Haldenreaktoren
IFE ønsker å gi en oppdatering om de strategiske vurderingene om fremtidig drift av Haldenreaktoren og funksjonsfeil på den første stengeventilen.
IFE er med i nytt, stort EU-prosjekt på CO2-fangst: MEMBER
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet. I dag står forbrenning av kull og gass til energiformål for omtrent 60 prosent av CO2-utslippene i verden. Skal vi nå klimamålene, må vi avkarbonisere fossil kraft- og varmeproduksjon, og energiintensiv industri. Bruk av hydrogen som energibærer og kjemikalie er blant løsningene som bidrar til å nå klimamålene. Målet for EU-prosjektet MEMBER er å utvikle teknologi for CO2-fangst til en konkurransedyktig pris.
IFE deltok på Kina-Norge Vitenskapsdagen
Kina-Norge Vitenskapsdagen ble arrangert i Beijing 17. april. I alt 221 deltagere fra norske universitet og forskningsinstutusjoner deltok på dette store arrangementet. Målet er å styrke forskningssamarbeidet mellom de to landene.
Uavhengig ekspertgruppe har vurdert sikkerhetskulturen ved IFE
Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår sikkerhet og sikkerhetskultur. Som en del av dette arbeidet har IFE invitert Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til å gjennomgå sikkerhetskulturen og gi anbefalinger for videre utvikling.
PRESSEMELDING: Oppstart av Haldenreaktoren utsettes
Institutt for energiteknikk (IFE) har stanset den planlagte oppstarten av Haldenreaktoren i uke 15. Årsaken er at det er oppdaget en feil i en ventil.
Bærekraft kan gi norsk solcellefortrinn
Norsk solcelleindustri har rekordlave CO2-utslipp. Spenstige løsninger for energigjerrig produksjon av solceller kombinert med norsk vannkraft er forklaringen.
Miljøovervåking ved IFE
Kontrollerte utslipp av radioaktivitet kan høres farlig ut. Men hver nordmann får faktisk naturlig i seg en dose radioaktivitet som er 4000 ganger større enn det vi ved IFE har lov til å slippe ut til vann. I denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan vi jobber med strålevern, miljøovervåking og utslipp.
IFE anmeldt for oppbevaring av flytende avfall i 2013-2014
IFE er gjort kjent med at Statens strålevern har anmeldt IFE til politiet for deponering av radioaktivt flytende avfall i 2013-14. Dette er en sak IFE har tatt på aller største alvor, og som har blitt fulgt opp grundig de siste tre årene.
IFEs modelleringskompetanse - en viktig bit i Hydros nye pilotanlegg på Karmøy
IFEs modelleringskompetanse er sentral i utviklingen av nye industriprosesser.
Ny daglig leder i ZEG Power
Kathrine Kværnæs Ryengen er ansatt som ny daglig leder i ZEG Power. Hun starter i stillingen 1. februar. ZEG Power er et datterselskap av IFE gjennom IFE Invest.
IFE og JEEP II-reaktoren en viktig alliert i det største nye forskningsprosjektet i Europa, ESS (European Spallation Source)
Prof. Andreas Schreyer, Forskningsdirektør ved ESS besøkte JEEP II-reaktoren på Kjeller 23.januar. Forskningsdirektøren fremhevet reaktorens betydning for ESS. «JEEP-II produserer nøytroner, det trenger vi» sier Schreyer. «IFE og reaktoren er viktige. Dere utvikler instrumenter som er svært sentrale for oss. IFE er en anerkjent og solid partner og vi ser frem til et langvarig samarbeid».
Verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet fortsetter i tre nye år. Haldenprosjekt-avtalen for 2018-2020 ble undertegnet i Paris før jul.
Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen, Nuclear Energy Agency (NEA), der 20 land samarbeider om sikker drift av atomkraftverk. Haldenprosjektet (HRP) ledes av IFE. Prosjektet ble etablert allerede i 1958 og markerer i år sitt 60-års jubileeum.
IFEs styre 2018-2020
Nærings- og fiskeridepartementet har gjenoppnevnt Olav Fjell som styreleder og utnevnt styremedlemmer for perioden.
Vi gjør gråstein til kreftmedisin
Norge trenger flere ben å stå på. Noen av de mange fremtidsmulighetene våre er like ukjent som de er spennende. I helseindustrien brukes nå kunnskap om strømning i oljerørledninger til å kartlegge kroppen og vi kan gjøre gråstein om til kreftmedisin.
All-time high uttelling for IFE i ENERGIX-programmet!
IFE får eller er hovedpartner i til sammen 11 nye prosjekter i Forskningsrådets ENERGIX-program. I tillegg får vi to prosjekter i BIONÆR-programmet. Samlet verdi av prosjektene er mellom 60-80 millioner, og IFE sikrer med dette en rekke nye prosjekter innen miljøvennlig energi for 2018 og fremover.
Pressemelding: IFE er positive til at det nye, statlige forvaltningsorganet etableres i Halden
Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall, legges til Halden.
Safety assessment report of the JEEP II research reactor
IFE has received the complete report from the Integrated Safety Assessment of Research Reactors (INSARR) in October 2017 from the International Atomic Energy Agency.