Aktuelt

IFE har sendt søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren
Søknaden som ble sendt 19. desember til Helse- og omsorgsdepartementet gjelder fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 - 2024
Ny samarbeidsavtale mellom Norge og Ukraina om atomsikkerhet
Den 30. november 2012 ble en mellomstatlig samarbeidsavtale mellom Norge og Ukraina undertegnet i Oslo. Denne avtalen er særlig rettet mot Tsjernobyl-kjernekraftverket i Ukraina og det arbeidet for kjerne- og strålingssikkerhet som utføres der.
Ny rapport om thorium ble presentert mandag 26. november
En ekspertgruppe kalt «Thorium Think Tank» overleverte på en pressekonferanse i dag en rapport om thoriumressursene i Norge.
IFE Akademiet – folkeopplysning med lovende start
«Kan fremtiden baseres på fornybar energi?» Tirsdag 13. og onsdag 14. november åpnet IFE dørene på Kjeller og i Halden, med solskinnsboller og populærvitenskapelig foredrag på menyen.
Flerfaseteknologien - beste norske oppfinnelse siden 1980
Flerfaseteknologien ble kåret av Aftenpostens fagjury som beste norske oppfinnelse siden 1980. Regneverktøyet OLGA som ligger til grunn for flerfaseteknologien, er utviklet ved IFE.
Solenergi-oppvåkning i Akershus Energipark
Et av Europas største anlegg for solvarme og stort PV-anlegg for produksjon av solstrøm er installert i Lillestrøm.
IFE med på norsk-russisk forskningstokt i Karahavet
Et omfattende norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland har blitt gjennomført. Toktet startet i slutten av august og varte i ca. en måned.
OECD HRP/NEA Summer School on Software Systems Dependability
Temaet er knyttet til hvordan man gjennom egnet metodikk kan fremskaffe og ta i bruk programvare i sikkerhetsrelaterte anvendelser, som for eksempel drift av kjernekraftverk, sikring av fly- og togbevegelser, eller sikker avstengning av borehull for olje/gass.
CPPF - nytt forskningssenter innenfor petroleum og risiko
IFE er en av seks partnere som gjennom CPPF har som mål å forbedre levetid og verdibidrag av petroleumsfasiliteter, og samtidig sikre sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Bauta til ære for forskningsmiljøet på Kjeller
Tekna hedrer forskningsmiljøet på Kjeller for teknologiske og naturfaglige bragder, og bidragene miljøet har skapt til sivil og militær knoppskyting i Norge. I denne anledning ble det tirsdag 28. august avduket en bauta, sentralt plassert mellom IFE og FFI.
Nye konsepter for produksjon av superrent silisium
IFE tester ut tre forskjellige reaktorkonsepter for silisiumproduksjon fra silan.
På Hurtigruten med hydrogen i tankene
48 forskere fra 22 land delte kunnskap og ideer på konferanse på Hurtigruten i juni. Hydrogen kan framstilles fra en hvilken som helst energikilde, og gir tilbake ren energi. Vann er eneste utslipp når hydrogen forbrennes i en motor eller danner strøm i en brenselcelle. En stor utfordring med hydrogen som drivstoff i kjøretøy, er å få til en effektiv lagringsform.
Regjeringens nanostrategi 2012-2021
- Smarte nye materialer er helt avgjørende for hvor avanserte løsninger et samfunn kan tilby, slo Eva S. Dugstad fast i sin kommentar ved lanseringen av den nye strategien.
IFEs årsberetning 2011 foreligger nå
"Hydrogenbyen Lillestrøm" åpnet pumpene
Onsdag 13. juni markerte Hynor Lillestrøm åpning av pumpene til den nye fyllestasjonen. – Dette er vår «månelanding», og nå kan vi ikke bare kalle oss sykkelbyen, men også hydrogenbyen Lillestrøm, sa en tydelig stolt ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten.
Sommerstemt festaften med Marit Larsen
Alt lå til rette for en flott kveld, da dørene hos IFE på Kjeller gikk opp for den 12. Kulturkvelden i rekken. Nydelig vårvær med sol og etterlengtet varme satte en flott ramme for den tradisjonelle og svært populære festen.
Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport - OG21-seminar på Kjeller
Nærmere 90 personer fra petroleumssektoren deltok på seminar på IFE-Kjeller for å få innblikk i ny delstrategi innenfor den nasjonale teknologistrategien for petroleumssektoren.
Innspill til Forskningsmeldingen 2013
Forskningsinstituttene har en sentral rolle å spille i fremtidens forsknings-Norge.
Suksesshistorier fra forskningsdrevet innovasjon
Næringsminister Trond Giske kastet glans over IFE Innovasjonsdag, torsdag 22. mars. Blant de nærmere hundre deltagerne var det investorer fra privat næringsliv, porteføljeselskaper, representanter fra forskningsmiljøer og andre aktører fra både offentlig forvaltning og privat sektor.
Ny testloop skal løse CO2 utfordringer
Fangst og lagring av CO2 vil kreve ny infrastruktur og gode systemer for transport og sikker håndtering av klimagassen. En rekke utfordringer kan oppstå i forbindelse med design og drift av undersjøiske rørledninger, og så langt er mange av disse problemstillingene relativt ukjent terreng. Den nye loopen skal bidra til å kartlegge dette terrenget.