Aktuelt

IFE med på norsk-russisk forskningstokt i Karahavet
Et omfattende norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland har blitt gjennomført. Toktet startet i slutten av august og varte i ca. en måned.
OECD HRP/NEA Summer School on Software Systems Dependability
Temaet er knyttet til hvordan man gjennom egnet metodikk kan fremskaffe og ta i bruk programvare i sikkerhetsrelaterte anvendelser, som for eksempel drift av kjernekraftverk, sikring av fly- og togbevegelser, eller sikker avstengning av borehull for olje/gass.
CPPF - nytt forskningssenter innenfor petroleum og risiko
IFE er en av seks partnere som gjennom CPPF har som mål å forbedre levetid og verdibidrag av petroleumsfasiliteter, og samtidig sikre sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Bauta til ære for forskningsmiljøet på Kjeller
Tekna hedrer forskningsmiljøet på Kjeller for teknologiske og naturfaglige bragder, og bidragene miljøet har skapt til sivil og militær knoppskyting i Norge. I denne anledning ble det tirsdag 28. august avduket en bauta, sentralt plassert mellom IFE og FFI.
Nye konsepter for produksjon av superrent silisium
IFE tester ut tre forskjellige reaktorkonsepter for silisiumproduksjon fra silan.
På Hurtigruten med hydrogen i tankene
48 forskere fra 22 land delte kunnskap og ideer på konferanse på Hurtigruten i juni. Hydrogen kan framstilles fra en hvilken som helst energikilde, og gir tilbake ren energi. Vann er eneste utslipp når hydrogen forbrennes i en motor eller danner strøm i en brenselcelle. En stor utfordring med hydrogen som drivstoff i kjøretøy, er å få til en effektiv lagringsform.
Regjeringens nanostrategi 2012-2021
- Smarte nye materialer er helt avgjørende for hvor avanserte løsninger et samfunn kan tilby, slo Eva S. Dugstad fast i sin kommentar ved lanseringen av den nye strategien.
IFEs årsberetning 2011 foreligger nå
"Hydrogenbyen Lillestrøm" åpnet pumpene
Onsdag 13. juni markerte Hynor Lillestrøm åpning av pumpene til den nye fyllestasjonen. – Dette er vår «månelanding», og nå kan vi ikke bare kalle oss sykkelbyen, men også hydrogenbyen Lillestrøm, sa en tydelig stolt ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten.
Sommerstemt festaften med Marit Larsen
Alt lå til rette for en flott kveld, da dørene hos IFE på Kjeller gikk opp for den 12. Kulturkvelden i rekken. Nydelig vårvær med sol og etterlengtet varme satte en flott ramme for den tradisjonelle og svært populære festen.
Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport - OG21-seminar på Kjeller
Nærmere 90 personer fra petroleumssektoren deltok på seminar på IFE-Kjeller for å få innblikk i ny delstrategi innenfor den nasjonale teknologistrategien for petroleumssektoren.
Innspill til Forskningsmeldingen 2013
Forskningsinstituttene har en sentral rolle å spille i fremtidens forsknings-Norge.
Suksesshistorier fra forskningsdrevet innovasjon
Næringsminister Trond Giske kastet glans over IFE Innovasjonsdag, torsdag 22. mars. Blant de nærmere hundre deltagerne var det investorer fra privat næringsliv, porteføljeselskaper, representanter fra forskningsmiljøer og andre aktører fra både offentlig forvaltning og privat sektor.
Ny testloop skal løse CO2 utfordringer
Fangst og lagring av CO2 vil kreve ny infrastruktur og gode systemer for transport og sikker håndtering av klimagassen. En rekke utfordringer kan oppstå i forbindelse med design og drift av undersjøiske rørledninger, og så langt er mange av disse problemstillingene relativt ukjent terreng. Den nye loopen skal bidra til å kartlegge dette terrenget.
Mens vi venter på Klimameldingen
Norge har gode muligheter til å oppnå det nasjonale fornybarmålet på minst 67,5% i 2020, viser en analyse utført av forskerne Arne Lind og Eva Rosenberg i avdeling Energisystemer.
Mer effektiv lysfangst i solceller ved bruk av fotoniske krystaller og nanoteknologi
Fredag 2. mars forsvarte Jo Gjessing fra IFE sin doktoravhandling i fysikk ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Photonic crystals for light trapping in solar cells».
Kurs i nøytronspredning
En gruppe norske og internasjonale studenter har denne uken inntatt IFE og reaktoren for å lære seg avanserte teknikker til å studere materialer på atom- og molekylærnivå. Kurset er del av samarbeidet med European Spallation Source (ESS), hvor IFEs Fysikkavdeling har en sentral rolle på norsk side.
Norske atomsikkerhetsprosjekter gir resultater i Russland
IFE har gjennomført flere prosjekter ved to russiske kjernekraftverk, på Kolahalvøya sør for Murmansk og ved Leningradverket utenfor St. Petersburg. Målet er å bedre atomsikkerheten. Strålevernet har besøkt anleggene, og konkluderer med at prosjektene har bidratt til å øke sikkerheten ved de to kraftverkene.
Halden-teknologi videreutvikles og brukes i ny forskningsreaktor
IFE skal levere et komplett system for eksperimenter som skal brukes i den nye forskningsreaktoren, Jules Horowitz Reaktor (JHR) som er under bygging i Cadarache, Frankrike. Dette er den første komplette systemleveransen IFEs sektor Nukleær sikkerhet og risiko (NUSP) gjennomfører.
Amerikanske kjernekraftoperatører i Halden
- Vi tror deres forskning vil gi store bidrag til neste generasjons kjernekraftoperatører, og vi vil oppfordre dere alle til å fortsette det fremragende arbeidet dere gjør innen kontrollromdesign, sier en tilbakemelding fra den amerikanske besetningen.