Aktuelt

Ny testloop skal løse CO2 utfordringer
Fangst og lagring av CO2 vil kreve ny infrastruktur og gode systemer for transport og sikker håndtering av klimagassen. En rekke utfordringer kan oppstå i forbindelse med design og drift av undersjøiske rørledninger, og så langt er mange av disse problemstillingene relativt ukjent terreng. Den nye loopen skal bidra til å kartlegge dette terrenget.
Mens vi venter på Klimameldingen
Norge har gode muligheter til å oppnå det nasjonale fornybarmålet på minst 67,5% i 2020, viser en analyse utført av forskerne Arne Lind og Eva Rosenberg i avdeling Energisystemer.
Mer effektiv lysfangst i solceller ved bruk av fotoniske krystaller og nanoteknologi
Fredag 2. mars forsvarte Jo Gjessing fra IFE sin doktoravhandling i fysikk ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Photonic crystals for light trapping in solar cells».
Kurs i nøytronspredning
En gruppe norske og internasjonale studenter har denne uken inntatt IFE og reaktoren for å lære seg avanserte teknikker til å studere materialer på atom- og molekylærnivå. Kurset er del av samarbeidet med European Spallation Source (ESS), hvor IFEs Fysikkavdeling har en sentral rolle på norsk side.
Norske atomsikkerhetsprosjekter gir resultater i Russland
IFE har gjennomført flere prosjekter ved to russiske kjernekraftverk, på Kolahalvøya sør for Murmansk og ved Leningradverket utenfor St. Petersburg. Målet er å bedre atomsikkerheten. Strålevernet har besøkt anleggene, og konkluderer med at prosjektene har bidratt til å øke sikkerheten ved de to kraftverkene.
Halden-teknologi videreutvikles og brukes i ny forskningsreaktor
IFE skal levere et komplett system for eksperimenter som skal brukes i den nye forskningsreaktoren, Jules Horowitz Reaktor (JHR) som er under bygging i Cadarache, Frankrike. Dette er den første komplette systemleveransen IFEs sektor Nukleær sikkerhet og risiko (NUSP) gjennomfører.
Amerikanske kjernekraftoperatører i Halden
- Vi tror deres forskning vil gi store bidrag til neste generasjons kjernekraftoperatører, og vi vil oppfordre dere alle til å fortsette det fremragende arbeidet dere gjør innen kontrollromdesign, sier en tilbakemelding fra den amerikanske besetningen.
Brenselcellebilen er her!
I disse dager ruller de første «ekte» hydrogenbilene ut på norske veier. IFE er blant de heldige som har fått tak i ett av de sjeldne eksemplarene.
Solenergi i en modningsfase
Mye skjer i solenergimarkedet, både nasjonalt og internasjonalt. I det siste har fokus i norsk presse vært på kutt, permitteringer og nedleggelser. IFEs forskningsmiljø på solceller har fortsatt tro på en lys fremtid for norsk solindustri, i tett samarbeid med det sterke forskningsmiljøet IFE har bygget opp.
Lovende resultat for aluminiumproduksjon med CO2-fangst
- Vi har bevist at konseptet er teknisk levedyktig og tror det er mulig å gjennomføre også i stor skala, sier prosjektleder Johann Mastin fra IFEs avdeling for Miljøteknologi.
IFE arrangerte seminar om materialer til neste generasjon kjernekraftverk (Gen IV)
Nærmere 70 deltagere fra 12 land deltok på NOMAGE4- seminaret i Halden den 30.oktober til 1. november. NOMAGE er et nordisk forum for forskning på materialer innen Gen IV kjernekraftreaktorer, og ble etablert i 2009.
Kjell Bendiksen er tildelt æresmedlemskap i Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Tildelingen ble markert ved årets NTVA Teknologiforum i Trondheim 8. september.
Tre IFE-fysikere med på elitelag
Det Norske Videnskapsakademi har samlet landets klokeste hoder til et elitelag i kompleks fysikk. Tre av medlemmene er fra IFE.
IFE er ISO-sertifisert
Institutt for energiteknikk er nå sertifisert av Det Norske Veritas Certification (DNV) i henhold til de to internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001.
FNs klimapanels spesialrapport om fornybar energi
FNs klimapanel har laget en spesialrapport om fornybar energi og tiltak for å begrense klimaendringene.
Bertine Zetlitz gjorde comeback på IFE
De vel 200 publikummerne på Kulturkvelden på IFE 25.mai fikk se Bertine Zetlitz gjøre sitt comeback.
Stolt prisvinner mottok Gunnar Randers` forskningspris 2011
Det var en dypt beæret prisvinner som mottok Gunnar Randers` forskningspris 2011 på IFE Kjeller.
Thinks nye miljøbil på plass ved IFE
Den nye versjonen av Thinks miljøbil går både på strøm og hydrogen. Denne uken fikk IFE sin bil levert.
IFE følger utviklingen ved de japanske kjernekraftverkene
Ulykken ved de japanske kjernekraftverkene er meget alvorlig. Hovedutfordringen ved Fukushima Dai-ichi er fortsatt å kjøle brenselet og beskytte reaktorinneslutningene ved reaktorene. Det arbeides nå med å begrense utslippet av radioaktive stoffer til miljøet. Japanske myndigheter har gradert ulykken til nivå 7 på INIS-skalen. Det er det øverste nivå på en skala som er utarbeidet av OECD NEA og det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA).
Lanserer bok om MTO-forskningen
Redaktørene Ann Britt Skjerve og Andreas Bye ville ha et håndfast bevis på noe av det som er gjort i MTO- forskningen. Det ble det bok av.