Aktuelt

Tre industriklynger og tre akademiske institusjoner forener krefter i nytt samarbeid
- Vil skape et nytt økosystem for teknologi- og energibedrifter i Oslo-regionen hvor pionérer og etablerte selskaper jobber sammen for å realisere overgangen til et bærekraftig og effektivt energisystem.
IFE inngår samarbeid med det belgiske atomforskningsinstituttet SCK-CEN
Tirsdag 18. september skrev generaldirektør Eric van Walle ved SCK-CEN og adm.dir Nils Morten Huseby ved IFE under en samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått i forbindelse med det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) generalkonferanse i Wien.
IAEA ønsker et tettere samarbeid med IFE i Halden om digitalisering og dekommisjonering
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Institutt for energiteknikk, (IFE) er enige om å etablere et nytt og tettere samarbeid i Halden. Samarbeidet gir IFE tilgang på noen av de fremste forskerne i verden som besitter en unik kompetanse om dekommisjonering. IAEA får muligheten til å bruke Halden som pilot for utvikling av utdanningsløp for dekommisjonering og fasilitet for å utdanne nye forskere og ta i bruk best tilgjengelige teknologi.
Norge blir del av banebrytende forskningssamarbeid
Samarbeidsavtalen har fått navnet LENS, The League of advanced European Neutron Sources. Institutt for energiteknikk er en av 8 forskningsinstitusjoner som grunnlegger samarbeidet. Den anerkjennelsen kommer etter flere ti-år med utvikling for og på feltet.
Intern gjennomgang oppdaget avvik i Himdalen
Institutt for energiteknikk (IFE) har i forbindelse med en grundig gjennomgang av tidligere deponert avfall oppdaget et avvik fra Forurensingslovens tillatelse i KLDRA i Himdalen. Avviket utgjør ingen fare for helse og miljø, men IFE ser alvorlig på saken.
Nå kan du snart lade mobiltelefonen din trygt gjennom natta
Vil redusere brannfaren til en brøkdel for Litium (Li)-ion batterier. Med dette gjennombruddet håper forskerne at vi innen få år kan få helt trygge elektriske fly, selvkjørende biler og autonome skip.
Nytt prosjekt POREX: grensesprengende teknologi for oljeutvinning
– Skal utvikle ny og grensesprengende teknologi for oljeutvinning.
GCE NODE og IFE signerer samarbeidsavtale
Teknologiklyngen GCE NODE og IFE har signert samarbeidsavtale. Målet er å styrke samarbeidet innen forskning og innovasjon.
IFEs batteriforskere har knekt batteri-kode: Kan revolusjonere rekkevidde og levetid
Batteriforskere ved Institutt for energiteknikk (IFE) har løst en utfordring forskere over hele verden sliter med. Det åpner for langt bedre batterier med høyere kapasitet, uten at det går ut over levetiden.
Svar på Halden Arbeiderblads «ubesvarte spørsmål» til IFE
HA stiller i en kommentar torsdag 28. juni en rekke åpne spørsmål til beslutningen om nedlegging av Haldenreaktoren. Vi har vært tilgjengelige for mediene gjennom prosessen og vi er tilgjengelige nå. Vi svarer selvsagt gjerne på disse spørsmålene.
Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden
IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.
Haldenreaktorens fremtid
Haldenreaktoren står ved et veiskille. Institutt for energiteknikk (IFE) må i år velge om det skal søkes om konsesjon for videre drift eller nedbygging fra 2021.
Høyaktuelle forskningssentre for solenergi og nullutslipp markerer 1 år
IFE er vertskap for to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Nå har de to FME-sentrene tilbakelagt sitt første år, og oppsummerer resultatene så langt. Kort fortalt er organisasjonene på plass, forskningen godt i gang og fremtidsoptimismen på topp!
Styrker forskningssamarbeid i Oslo-regionen
Universitetet i Oslo (UIO), Institutt for energiteknikk (IFE) og Handelshøyskolen BI (BI) har signert en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Oslo-regionen innenfor energisektoren. Målet er å etablere et langsiktig og strategisk samarbeid mellom partene for nye forskningsprogrammer og utdanning som omhandler energi.
Ekstraordinære midler til sikring og atomforskning
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I forslaget er det satt av 75,5 millioner kroner i ekstraordinære midler til IFE som følge av tapte inntekter på grunn av driftsstansen i Haldenreaktoren. I tillegg får IFE 10 millioner kroner til sikring av atomanleggene.
Statoil inngår rammeavtale med IFE Digitale systemer, StepChange og Epsis på Integrerte Operasjoner og digital transformasjon
Statoil har inngått rammeavtale for områdene Integrerte Operasjoner og digital transformasjon til et konsortium bestående av StepChange, Epsis og IFE Digitale systemer.
Strategisk analyse av fremtidig drift av Haldenreaktoren
IFE ønsker å gi en oppdatering om de strategiske vurderingene om fremtidig drift av Haldenreaktoren og funksjonsfeil på den første stengeventilen.
IFE er med i nytt, stort EU-prosjekt på CO2-fangst: MEMBER
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet. I dag står forbrenning av kull og gass til energiformål for omtrent 60 prosent av CO2-utslippene i verden. Skal vi nå klimamålene, må vi avkarbonisere fossil kraft- og varmeproduksjon, og energiintensiv industri. Bruk av hydrogen som energibærer og kjemikalie er blant løsningene som bidrar til å nå klimamålene. Målet for EU-prosjektet MEMBER er å utvikle teknologi for CO2-fangst til en konkurransedyktig pris.
IFE deltok på Kina-Norge Vitenskapsdagen
Kina-Norge Vitenskapsdagen ble arrangert i Beijing 17. april. I alt 221 deltagere fra norske universitet og forskningsinstutusjoner deltok på dette store arrangementet. Målet er å styrke forskningssamarbeidet mellom de to landene.
Uavhengig ekspertgruppe har vurdert sikkerhetskulturen ved IFE
Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår sikkerhet og sikkerhetskultur. Som en del av dette arbeidet har IFE invitert Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til å gjennomgå sikkerhetskulturen og gi anbefalinger for videre utvikling.