Digitale systemer

Sikkerhet-MTO sektorens virksomhet skal bidra til sikker og effektiv drift av komplekse prosessanlegg som kjernekraft, andre energi- og prosessanlegg og transportsystemer
Kontakt

Nordlander, Tomas

Forskningsdirektør

 

Begrepet Sikkerhet-Menneske-Teknologi-Organisasjon bygger på at det kan oppnås forbedringer av sikkerheten ved å betrakte operatørene, teknologien og organisasjonen under ett, som et totalsystem.

Deres samspill og evne til å fungere godt på alle viktige arbeidsområder som er kritisk for totalsystemets sikkerhet må optimaliseres. Dette omfatter design, drift, vedlikehold, ledelse, sikkerhetsovervåking og kontroll.

Antall ansatte er ca. 80 med en omsetning på ca. 100 MNOK.

IFEs Sikkerhet-MTO forskning har som hovedmål å:

  • Etablere kunnskap om hvorfor og hvordan ulykker oppstår, slik at de kan forhindres.
  • Frembringe kvantitativ kunnskap om menneskelige muligheter og begrensninger som operatør i et overvåkings- og kontrollrommiljø gjennom et eksperimentelt rettet MTO-program.
  • Utvikle informasjons- og driftsstøttesystemer for energi- og prosessindustrien til bruk for beslutningstakere, driftsoperatører og vedlikeholdspersonale.
  • Frambringe metoder og teknologi for å forbedre påliteligheten til sikkerhetsrelaterte datamaskinsystemer, spesielt med hensyn til programvare.

Sikker drift av kjernekraftverk, andre energi- og prosessanlegg og transportsystemer avhenger av at operatørene får en klar og konsis presentasjon av relevant informasjon om prosessens tilstand, samt at de tolker informasjonen korrekt og at de reagerer effektivt på ulike avvikssituasjoner som måtte oppstå. I det simulatorbaserte kontrollrommet HAMMLAB testes ny teknologi i et realistisk miljø med erfarne operatører. Laboratoriet inneholder også et Virtual Reality Center hvor VR-teknologi brukes til kontrollromteknologi, design, planlegging av vanskelige operasjoner og til opplæring.