Petroleumsteknologi

IFE er i dag et av de ledende forskningsinstitutter innenfor petroleumsteknologi. Hovedmålet for Instituttets petroleumsvirksomhet er å bidra til lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi for petroleumsutvinning, inklusive påvisning og forvaltning av disse ressursene.
Kontakt

Foss, Martin

Forskningsdirektør

 

IFEs FoU-baserte tracerteknologi brukes av oljeselskaper verden over for å bedre forståelsen av væskebevegelser i reservoarer og av reservoarstruktor. IFE vil fokusere den faglige virksomheten slik at Instituttet befester sin internasjonale posisjon på enkelte spissområder. Virksomheten er sterkt markeds- og teknologidrevet, og ca. 80% av Instituttets petroleums- og energiforskning er oppdragsfinansiert.

Antall ansatte er ca. 85 med en omsetning på ca. 160 MNOK.

Gjennom selskapet APT har IFE et avansert og komplett ekspertmiljø innen geokjemiske og petroleumsgeologiske tjenester for lete- og produksjonsvirksomhet.

IFE har fokus på:

  • Utvikling av kostnadseffektiv lete- og utvinningsteknologi, med tanke på økt oljeutvinning.
  • Sporstoffer for kartlegging av reservoarinterne forhold.
  • Geostatistiske metoder for analyse av reservoardata.
  • Utvikling av nye dataverktøy for bedre design og drift av anlegg for produksjon, transport og foredling av olje og gass.
  • Internasjonalt kompetansesenter for korrosjon i olje- og gassrørledninger, med spesiell vekt på riktig bruk av korrosjonshemmende kjemikalier.
  • Korrosjonsproblematikk knyttet til CO2-injeksjon (deponering) i olje- og gassreservoarer.
  • Utvikling av matematiske modeller for produksjon, støping, bearbeiding og sveising av lettmetaller.
  • Optimalisering av energibruk og kvalitet i fremstilling av stålprodukter ved hjelp av simuleringsmodeller.


På bakgrunn av nye teknologiske utfordringer, spesielt på dypt vann, forventes det fortsatt store behov for petroleumsrelatert forskning. IFEs forskningsspesialiteter, som anvendelse av naturlige og kunstige tracere, geokjemi, matematisk modellering av naturlige prosesser og spesielle målemetode vil bli brukt i utvikling av nye metoder og teknikker som kan effektivisere leteprosessen og øke utvinningsgraden fra reservoarene.