Atomavfall

Kontakt
 

Sektor Atomavfall har ansvar for å etablere og lede prosjektet med å utarbeide og implementere en løsning for hvordan det norske radioaktive avfallet skal håndteres og lagres.

Ansvaret for all håndtering av IFEs radioaktive avfall  hører også inn under sektoren (etablert 1.1.2017).