Administrasjon og ledelse

Kontakt

Broberg, Helena

Sektordirektør/ Sikkerhetssjef

Farstad, Brit S.

Avdelingsleder (fung)

Foss, Martin

Forskningsdirektør

Hagen, Elin Cathrine

Økonomidirektør (fung)

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Holt, Arve

Forskningsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

Jørgensen, Per-Arne

Avdelingsleder

Kvalem, Jon

St.f. Prosjektleder Haldenprosjektet

Lund, Lasse

Sektordirektør (fung) / HR-direktør

McGrath, Margaret

Prosjektleder Haldenprosjektet / Markedsdirektør

Nordhei, Camilla

Strålevernsjef (Kjeller) / Driftsgruppeleder

Nordlander, Tomas

Forskningsdirektør

Valseth, Atle

Forskningsdirektør / Stedfortredende adm.direktør

Valseth, Helge

Avdelingsleder

Walderhaug, Tord

Stedfortredende sikkerhetssjef/ Strålevernsjef (Halden)

 

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Stedfortredende adm. direktør Atle Valseth

Ledelse IFE-Halden

 • Prosjektleder, Haldenprosjektet, Margaret McGrath
 • Stedfortredende prosjektleder, Haldenprosjektet, Jon Kvalem

FAGSEKTORENE

 • Forskningsdir. Nukleærteknologi, Fysikk og Sikkerhet: Atle Valseth
 • Forskningsdir. Petroleumsteknologi: Martin Foss
 • Forskningsdir. Energi- og Miljøteknologi: Arve Holt
 • Forskningsdir. Sikkerhet Menneske-Teknologi-Organisasjon: Tomas Nordlander
 • Forskningsdir. Isotoplaboratoriene: Bente Tange Harbø


SEKTOR ADM

 • Sektordirektør (fung) / HR-direktør Lasse Lund
 • Økonomidirektør (fung) Elin Cathrine Hagen
 • Avdelingsleder Per-Arne Jørgensen, IKT
 • Avdelingsleder Helge Valseth, Innkjøp og eiendomsdrift

SEKTOR KOMMUNIKASJON OG STRATEGI

 • Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole

SEKTOR HMS

 • Sektordirektør Helena Broberg
 • Avdelingsleder (fung) Brit Farstad, SiKval
 • Kvalitetssjef Unni Friis Skogstad, avd. Sikkerhet og kvalitetssikring
 • Strålevernsjef (Kjeller) Camilla Nordhei
 • Strålevernsjef (Halden) Tord Walderhaug

SEKTOR ATOMAVFALL

 • Sektordirektør Henning Refshauge Vahr