Administrasjon og ledelse

Kontakt

Farstad, Brit S.

Sektordirektør / Avdelingsleder

Holt, Arve

Forskningsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

Jørgensen, Per-Arne

Avdelingsleder

Kvalem, Jon

St.f. Prosjektleder Haldenprosjektet / Forskningsdirektør

Lund, Lasse

HR-direktør

Lundberg, Jørgen

Økonomidirektør

McGrath, Margaret

Prosjektleder Haldenprosjektet / Markedsdirektør

Nordhei, Camilla

Strålevernsjef (Kjeller) / Driftsgruppeleder

Valseth, Atle

Forskningsdirektør / Stedfortredende adm.direktør

Valseth, Helge

Avdelingsleder

Walderhaug, Tord

Sikkerhetssjef/ Strålevernsjef (Halden)

 

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Stedfortredende adm. direktør Atle Valseth

Ledelse IFE-Halden

 • Prosjektleder, Haldenprosjektet, Margaret McGrath
 • Stedfortredende prosjektleder, Haldenprosjektet, Jon Kvalem

FAGSEKTORENE

 • Forskningsdir. Nukleærteknologi, Fysikk og Sikkerhet: Atle Valseth
 • Forskningsdir. Petroleumsteknologi: Jon Kvalem (fung.)
 • Forskningsdir. Energi- og Miljøteknologi: Arve Holt
 • Forskningsdir. Sikkerhet Menneske-Teknologi-Organisasjon: Jon Kvalem
 • Forskningsdir. Isotoplaboratoriene: Bente Tange Harbø


SEKTOR ADM

 • Sektordirektør/Økonomidirektør Jørgen Lundberg
 • HR-direktør Lasse Lund
 • Kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.
 • Avdelingsleder Per-Arne Jørgensen, IKT
 • Avdelingsleder Helge Valseth, Innkjøp og eiendomsdrift


SEKTOR HMS

 • Sektordirektør Brit S. Farstad
 • Sikkerhetssjef/ Strålevernsjef (Halden) Tord Walderhaug
 • Kvalitetssjef Unni Friis Skogstad, avd. Sikkerhet og kvalitetssikring
 • Strålevernsjef (Kjeller) Camilla Nordhei

SEKTOR ATOMAVFALL

 • Sektordirektør Henning Refshauge Vahr