Administrasjon og ledelse

Kontakt

Broberg, Helena

Sektordirektør/ Sikkerhetssjef

Farstad, Brit S.

Kvalitetssjef / Avdelingsleder (fung)

Foss, Martin

Forskningsdirektør

Hagen, Elin Cathrine

Økonomidirektør

Haugen, Karl-Magnus

Stedfortredende Prosjektleder Haldenprosjektet

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

Holt, Arve

Forskningsdirektør

Huseby, Nils Morten

Adm.direktør

Jørgensen, Per-Arne

Avdelingsleder

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

Lund, Lasse

HR-direktør

Nordhei, Camilla

Strålevernsjef (Kjeller) / Driftsgruppeleder

Nordlander, Tomas

Forskningsdirektør

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

Walderhaug, Tord

Stedfortredende sikkerhetssjef/ Strålevernsjef (Halden)

 

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Stedfortredende adm. direktør Atle Valseth

Ledelse IFE-Halden

 • Prosjektleder, Haldenprosjektet, Jon Kvalem
 • Stedfortredende prosjektleder, Haldenprosjektet, Karl-Magnus Haugen

FAGSEKTORENE

 • Forskningsdir. Nukleærteknologi, fysikk og sikkerhet: Atle Valseth
 • Forskningsdir. Petroleumsteknologi: Martin Foss
 • Forskningsdir. Energi- og miljøteknologi: Arve Holt
 • Forskningsdir. Digitale systemer: Tomas Nordlander
 • Forskningsdir. Isotoplaboratoriene: Bente Tange Harbø


SEKTOR ADM

 • Sektordirektør Atle Valseth
 • HR-direktør Lasse Lund
 • Økonomidirektør Elin Cathrine Hagen
 • Avdelingsleder Per-Arne Jørgensen, IKT

SEKTOR STRATEGI, MARKED OG KOMMUNIKASJON

 • Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole

SEKTOR HMS

 • Sektordirektør Helena Broberg
 • Avdelingsleder (fung) Brit Farstad, SiKval
 • Strålevernsjef (Kjeller) Camilla Nordhei
 • Strålevernsjef (Halden) Tord Walderhaug

SEKTOR ATOMAVFALL

 • Sektordirektør Henning Refshauge Vahr