Materialteknologi

Laboratorium for silisiumproduksjon

Silisiumlaboratoriet på IFE jobber med produksjon av superrent silisium og avanserte silisium-materialer for bruk i solceller, elektronikk, batterier og medisin. IFE har bygget opp dette forskningsområdet over mange år, og satser sterkt på silisium som materiale for fremtidens teknologi. Infrastrukturen i laboratoriet er over det siste året vesentlig oppgradert og mulighetene som laboratoriet gir er unike til og med på verdensbasis.
Kontakt

Klette, Hallgeir

Senioringeniør

 

IFE har tilrettelagt for at norsk og internasjonal industri skal kunne bruke laboratoriet for å teste ut ny teknologi som gjør bruk av gassen silan i prosessen for kjemisk rensing av silisium. Silan er en relativt vanskelig gass å jobbe med, og det er et sterkt fokus på sikkerhet i laboratoriet. All testing av ny reaktorteknologi blir styrt fra kontrollrom og laboratoriehallen overvåkes kontinuerlig både med video og sensorer som oppdager dersom det skulle lekke ut silan eller andre gasser som brukes i prosessene. Anlegget til IFE egner seg for alt fra små demo- og forskningsreaktorer og opp til teknologi på pilotnivå for testing før den settes i industriell produksjon.

Laboratoriet omfatter følgende infrastruktur:

  • Testrigger for nye reaktorteknologier innen dekomponering av silangass
  • Friromsreaktor (FSR) for produksjon av silisiumpartikler fra silangass
  • Flytende seng reaktor (FBR) for produksjon av solcellesilisium fra silangass
  • Gassinfrastruktur for distribusjon av ulike gasser (silan, fosfin, nitrogen, argon, hydrogen, etc.)
  • Renseanlegg for farlige avgasser
  • Gassanalyseanlegg med massespektrometri (MS) og gasskromatografi med massespektrometri (GC-MS) for kvantifiserbare målinger av silan og andre gasser
  • Monitorering av eksosgass med partikkeldeteksjon
  • Fjernstyring av all infrastruktur fra kontrollrom
Pulver fra FSRKuler fra FBRSilisium fra sentrifugereaktor

Fra venstre: 1) Pulver fra friromsreaktor (FSR). 2) Kuler fra flytende seng reaktor (FBR). 3) Silisium fra sentrifugereaktor

Silisiumet som lages kan analyseres og testes videre i:

På bildet under: Sentrifugereaktoren til Dynatec testes ut i laboratoriet. I forgrunnen Werner Filtvedt og Hallgeir Klette (Foto: Dynatec AS)

Sentrifugereaktoren til Dynatec. Filtvedt og Klette