Materialteknologi

JEEP II

JEEP II er en tungtvannsmoderert reaktor. Tungtvannet virker også som kjølemiddel. Reaktoren har en maksimal varmeeffekt på 2000 kW. Varmen avgis i en varmeveksler til et tertiært varmetransportsystem med vanlig vann som igjen avgir varmen til et sentralvarmesystem som varmer opp enkelte av IFEs bygninger. Overskuddsvarme slippes ut gjennom et kjøletårn.
Kontakt

Reistad, Ole

Avdelingsleder

 

Reaktoren opereres ved atmosfæretrykk og temperaturen på tungtvannet er ca. 50°C. Brenselet består av ca. 250 kg uran. Reaktortanken, som er av aluminium, er omgitt av en 2,2 m tykk betongskjerm, og reaktoren er plassert i et stålhus. Stålhuset er konstruert for et overtrykk og er stengt med slusedører.

All overvåking og kontroll utføres fra kontrollrommet som ligger utenfor stålhuset. For å styre spaltingsprosessen i uranet, er reaktoren utstyrt med kontrollstaver. Ved hurtig avstenging faller disse inn i reaktorkjernen ved egen tyngde og stopper spaltingsprosessen momentant. Reaktoren er utstyrt med sikkerhets- og nødkjølesystemer.

Ved vanlig drift er reaktoren avhengig av strømtilførsel fra omverdenen. Skulle dette svikte, har en både batterier og nødstrømsaggregat som settes inn for å holde vannpumper og elektronikk i gang.

Foto: Mona L. Ramstad, IFEReaktorbygningen på Kjeller (Foto: Mona L. Ramstad, IFE)

Foto: Sverre Hval, IFEReaktorhallen med instrumenter som benyttes i avansert materialforskning (Foto: Sverre Hval, IFE)