Kjernekraft og atomsikkerhet

Haldenreaktoren

Haldenreaktoren ligger 100 meter inne i fjell, med en overdekning på 30 til 50 meter. Når reaktoren er i drift er fjellhallen stengt med slusedører. Volumet innenfor slusedørene er 4500 m³. Reaktorhallen er 10 meter bred, 30 meter lang og den har en total høyde på 26 meter hvorav 11.5 er over gulvet i hallen. Reaktorhallen inneholder også brenselbrønner for lagring av brukt brensel.
Kontakt

Elisenberg, Thomas

Senior sikkerhetsrådgiver

 

Reaktoren er en 25 MW tungtvanns-moderert og -kjølt reaktor med maksimalt driftstrykk på 33.6 bar. Energien som produseres leveres via varmevekslere som vanndamp gjennom rør til Norske Skog Saugbrugsforeningen som nytter den i sin papirproduksjon.

Reaktoranlegget omfatter også lager for brukt brensel. Lageret består av vannfylte brønner i reaktorhallen og i bunkerbygningen, som ligger utenfor reaktorhallen. Det er også tørre lagerposisjoner i bunkerbygningen. Lageret benyttes til oppbevaring av brensel som lastes ut fra reaktoren. Lagerene inneholder ca. 6900 kg (0.36m3) bestrålt metallisk uran og ca. 2600 kg (0.29m3) bestrålt urandioksid.

Reaktoranlegget forsynes med vann fra Norske Skog Saugbrugs og/eller Halden kommunale vannverk. Normalt benyttes vannet fra Norske Skog som kjølevann for varmevekslere og annet prosessutstyr, mens det kommunale vannet benyttes som drikke- og sanitærvann. Vann fra det kommunale nettverket kan også benyttes som kjølevann hvis det skulle oppstå et behov for dette.

Haldenreaktoren, inne i hallen