Kjernekraft og atomsikkerhet

Verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet fortsetter i tre nye år. Haldenprosjekt-avtalen for 2018-2020 ble undertegnet i Paris før jul.

Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen, Nuclear Energy Agency (NEA), der 20 land samarbeider om sikker drift av atomkraftverk. Haldenprosjektet (HRP) ledes av IFE. Prosjektet ble etablert allerede i 1958 og markerer i år sitt 60-års jubileeum.
Verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet fortsetter i tre nye år. Haldenprosjekt-avtalen for 2018-2020 ble undertegnet i Paris før jul.
Kontakt

Kvalem, Jon

Prosjektleder Haldenprosjektet

 

På bildet sees IFEs Adm.Dir. Nils Morten Huseby signere avtalen på vegne av IFE. Til venstre for Huseby sitter Halden Boards styreformann Akos Horvath fra Ungarn og NEAs generaldirektør Bill Magwood. I bakgrunnen Prosjektleder Margaret McGrath.

HRP fornyes hvert tredje år etter grundige drøftelser med de deltagende parter for å identifisere de relevante forskningsområder. Tanken bak Haldenprosjektet er at det er bedre å samarbeide  om atomsikkerhet enn å forske på de samme utfordringene hver for seg. Norge tok i sin tid initiativet til opprettelsen av HRP i en periode hvor Regjering og Storting forventet at atomkraftverk kom til å bli en sentral del av landets energiforsyning. Senere har det vist seg at det faktum at Norge ikke har atomkraftverk har styrket IFEs rolle som en uavhengig leder for verdens største forskningsprosjekt innen atomsikkerhet.

Gjennom 60 år har IFE og Haldenprosjektet etablert seg i forskningsfronten innen sine spesialfelter som bl.a reaktorbrensel, materialundersøkelser og datasystemer for overvåking og kontroll.  I dag er det 447 atom kraftverk i drift over hele verden og det bygges stadig nye, også i land som tidligere ikke har benyttet denne energiformen. Behovet for et internasjonalt samarbeid innen atomsikkerhet og Haldenprosjektet er således fortsatt høyt aktuelt.

Fredag 8. desember ble Haldenprosjektets tre-årige avtale for 2018-2020 signert i Paris.

2018-01-03 Tekst av Viktor A. Wikstrøm jr,