Kjernekraft og atomsikkerhet

PRESSEMELDING: Oppstart av Haldenreaktoren utsettes

Institutt for energiteknikk (IFE) har stanset den planlagte oppstarten av Haldenreaktoren i uke 15. Årsaken er at det er oppdaget en feil i en ventil.

Kjeller, 06.04.2018

Feilen har ikke medført fare for helse, miljø eller sikkerhet. Reaktoren var stengt for vedlikehold da feilen ble oppdaget ved IFEs egen tilstandskontroll.

– Dette er en ventil som isolerer reaktortanken og er viktig for sikkerheten. Vi kan ikke kjøre reaktoren uten at den fungerer som den skal. Vi er i gang med å undersøke ventilen, men tidligere erfaringer tilsier at dette vil ta flere måneder å rette, sier Atle Valseth, direktør for IFEs nukleære virksomhet.

Det er først og fremst de omfattende sikkerhetsvurderingene for å forberede reparasjonen som vil ta tid. Det må gjennomføres omfattende årsaksanalyse av feilen før reaktoren kan startes opp igjen. I tillegg kan det være flere måneders ventetid på reservedeler og ny ventil.

– Vi fokuserer nå på å få full oversikt over hva feilen består i og hvordan det eventuelt kan rettes, men en langvarig stans vil påvirke viktige prosjekter så kundene er informert, sier Valseth.

Haldenreaktoren vil fortsatt ha full bemanning. Arbeidet med å undersøke årsaken til ventilfeilen krever store ressurser. I tillegg har IFE viktige oppgaver knyttet til håndtering av det norske atomavfallet.

– Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Det krever at vi har dagens bemanning, sier Valseth.

 

KONTAKTINFORMASJON

Direktør for IFEs nukleære virksomhet Atle Valseth, tlf. 995 21 670

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole, tlf. 930 22 096

 


OM IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 mrd. kroner. FoU innen fornybar energi, sikkerhet og radiofarmasi utgjør 2/3 av IFEs virksomhet. Antall fast ansatte er ca. 650. IFE er basert på Kjeller og i Halden.

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi, helse, digitalisering og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innen fornybar energi, digitale systemer, atomnedrustning, utvikling og produksjon av nukleærmedisiner.

IFEs hovedoppgaver er å:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, offshoreteknologi og CO2-håndtering.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon, FoU, kontroll og distribusjon av radiofarmasøytiske legemidler i Norge og internasjonalt.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Administrere Haldenprosjektet, som er OECDs største og mest langvarige samarbeidsprosjekt på reaktorsikkerhet.

2018-04-06