Materialteknologi

IFE og JEEP II-reaktoren en viktig alliert i det største nye forskningsprosjektet i Europa, ESS (European Spallation Source)

Prof. Andreas Schreyer, Forskningsdirektør ved ESS besøkte JEEP II-reaktoren på Kjeller 23.januar. Forskningsdirektøren fremhevet reaktorens betydning for ESS. «JEEP-II produserer nøytroner, det trenger vi» sier Schreyer. «IFE og reaktoren er viktige. Dere utvikler instrumenter som er svært sentrale for oss. IFE er en anerkjent og solid partner og vi ser frem til et langvarig samarbeid».
IFE og JEEP II-reaktoren en viktig alliert i det største nye forskningsprosjektet i Europa,  ESS (European Spallation Source)
Kontakt
 

En stolt Bjørn Hauback (IFE) viste Direktør for ISIS, Robert McGreevy og Forskningsdirektør ved ESS, Andreas Schreyer forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller.

Prof. Schreyer var godt fornøyd med det han så etter en omvisning i reaktoren på Kjeller. Schreyer besøkte IFE i forbindelse med et seminar om nøytronforskning og ESS. ESS* er en gigantisk nøytronkilde som bygges i Lund i Sverige. Etter nærmere 20 år med planlegging og bygging vil anlegget stå ferdig til bruk i 2023. 20 mrd. kr. vil da være investert. ESS er et europeisk prosjekt, hvor også Norge deltar med 2.5% av investeringen i et av verdens største internasjonale  forskning sprosjekt

Stor deltagelse fra mange institusjoner

IFE, med finansiering fra Norges forskningsråd, var vertskap for seminaret som ble arrangert på Lillestrøm den 23. januar. I alt 61 personer fra en rekke ulike institusjoner og flere land deltok. Bl.a var UiO, UiB, UiS, NTNU, Sintef, i tillegg til universitetene i Uppsala, Malmø og Århus til stede. I sin presentasjon fremhevet forskningsdirektør Schreyer ved ESS de helt nye muligheter som åpner seg når ESS blir tilgjengelig for forskere fra universiteter, industri og forskningsinstitutter. Bruk av nøytroner får frem informasjon som det ikke er mulig å få frem ved bruk av andre vitenskapelige metoder, hevdet Schreyer. For eksempel innen materialteknologi gjør nøytroner det mulig å «se» det lettest av alle grunnstoffer, hydrogen, i strukturer. I følge Forskningsdirektøren for ESS vil nøytronmetoder kunne bli veldig nyttig på konkrete områder som utvikling av bedre brenselsceller og batterier, utvikling av nye medisiner og til bygging av fremtidens el-biler.

Lys fremtid for JEEP II-reaktoren

Leder av IFEs avdeling for Nøytron materialkarakterisering, Bjørn Hauback var veldig glad for det store oppmøtet på seminaret og ser lyst på fremtiden for forskningsreaktoren på Kjeller. «IFE og JEEP II-reaktoren vil være avgjørende for norske forskere og norsk industris tilgang til ESS. Kjennskap til nøytronforskning og bruk av reaktoren vil kvalifisere norske forskere til å bruke fasilitetene ved ESS. I tillegg vil det være svært få regionale nøytronkilder tilgjengelig i Europa fremover noe som vil gjøre vår reaktor enda viktigere», hevder Hauback.

Aase Marie Hundere fra Norges forskningsråd sa på konferansen at det er flere ulike programmer i Forskningsrådet som kan bidra med finansiering til nøytronforskning og kompetansebygging for framtidig bruk av ESS. Spesielt gjelder det programmene NANO2021 og Nordic Neutron Science Program, men også innenfor EnergiX og BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena)-programmene var det muligheter for finansiering som kan bidra til norsk bruk av ESS.

Allerede i 2009 undertegnet IFE en avtale (MoU) med ESS så Instituttet har en nær og godt innarbeidet relasjon med ESS. Det kan være gode relasjoner å bygge videre på nå som ESS i Lund er i ferd med å etablere seg som det viktigste vitenskapelige og teknologiske senter i Europa.

*ESS kan sammenliknes med et gigantisk mikroskop som anvender nøytroner i stedet for lys til å undersøke forskjellige materialer. Teknikken for å frigjøre store mengder av nøytroner kalles spallasjon, som er en prosess hvor hver atomkjerne splintres i flere mindre deler ved bombardement med hurtige protoner. ESS vil bli det beste og mest slagkraftige verktøy i verden for bruk av denne metoden for å studere det indre av materialer, ned til molekyl- og atomnivå, med enorm presisjon. Nøkkelen til dramatiske forbedringer innen energi, miljø, helse, IKT og transportteknologi ligger nettopp i å utvikle og ta i bruk nye mer funksjonelle materialer, som er lettere, sterkere, mindre energikrevende og mer miljøvennlige enn dagens. For å kunne skreddersy slike materialer til ulike anvendelser, må vi forstå deres oppbygging på atomnivå vesentlig bedre enn i dag. Se; www.europeanspallationsource.se

Tekst og bilde; Viktor A. Wikstrøm jr. 25.01.2018