Energi og miljø

Høyaktuelle forskningssentre for solenergi og nullutslipp markerer 1 år

IFE er vertskap for to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Nå har de to FME-sentrene tilbakelagt sitt første år, og oppsummerer resultatene så langt. Kort fortalt er organisasjonene på plass, forskningen godt i gang og fremtidsoptimismen på topp!

IFE er vertskap for ett FME-senter for bærekraftig solenergi (SUSOLTECH) og ett for nullutslipp i transport (MoZEES). I tillegg er IFE med som forskningspartner i Bio4Fuels, FME-senteret for bærekraftig biodrivstoff som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sentrene skal bidra til å videreutvikle og styrke forskningsmiljøer på en rekke fagområder som er sentrale for å nå målene i den norske energi- og klimapolitikken.

Det har vært et produktivt og intenst år med mye hardt arbeid, sluttføring av nødvendige formaliteter og forhandlinger knyttet til kontrakter, etablering av styrer, ledergrupper og vitenskapelige komiteer; oppstart av forskningsarbeider og rekruttering av nye, kloke hoder. Nå er det meste på plass. Med mange dyktige forskere, PhD-studenter og postdoktorstipendiater på laget, er alt lagt til rette for en solid og langsiktig felles innsats på noen svært viktige forskningsområder.

Årsrapporter fra de to sentrene for miljøvennlig energi er nå tilgjengelig. Les mer om resultatene de har produsert det første året her:

Senterdirektørene Øystein Ulleberg og Erik Stensrud Marstein leder henholdsvis forskningssentrene MoZEES og SUSOLTECH. Senterdirektørene Øystein Ulleberg og Erik Stensrud Marstein leder henholdsvis forskningssentrene MoZEES og SUSOLTECH. De kan se fornøyd tilbake på det første, krevende og skapende året, og konstaterer at forskningen de er i gang med å produsere er høyaktuell og etterspurt både i Norge og internasjonalt. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE.

Erik S. Marstein er senterdirektør for SUSOLTECH. Han har gått løs på sin FME-periode nummer to, etter å ha ledet det første FME-senteret «Solar United» (The Norwegian Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology) i perioden fra 2009-2017. Han er svært fornøyd med å få fornyet tillit til å drive det nye Sol-senteret videre.

– Det var virkelig flott å få på plass et nytt FME-senter innen solcelleteknologi som tok over der FME Solar United sluttet i fjor. Solcelleindustrien vokser så fort for tiden, også her i Norge, at noe annet hadde vært ganske så trist. Det er enorme muligheter for forskning og bidra til både økt og bedre utnyttelse av solenergi her hjemme, i tillegg til utvikling av spennende og internasjonalt konkurransedyktige selskaper i denne bransjen. Flere norske selskaper gjør det godt i sterk internasjonal konkurranse, sier Marstein.

For å nå de ambisiøse klimamålene som det er bred støtte for politisk og blant folk, er forskningen som FME-sentrene produserer avgjørende. I tillegg har sentrene som uttalt mål å styrke norsk industri og bidra til å skape flere grønne arbeidsplasser i Norge innen områdene som sentrene jobber med, solceller, PV-systemer, batteriteknologi og hydrogensystemer for å nevne noen.

– Jeg føler virkelig vi har truffet spikeren på hodet når det gjelder teknologiområdene som vi har satset på, sier Øystein Ulleberg. Vi har sett noen områder hvor vi har stort potensiale til å innovere, og hvor vi også blir lagt merke til internasjonalt. Et eksempel er innen silisium som anodemateriale i batterier, hvor vi har lykkes med spennende innovasjoner. Det er gøy, smiler han.

Også innen elektrifisering av ferger er Norge helt i bresjen internasjonalt. Her er potensialet for utslippskutt store, og i tillegg er det et område hvor Norge kan bygge opp ny, eksportrettet næringsvirksomhet.

– Det er ingen tvil om at fornybar energi og de underliggende, grønne teknologiene går en lys fremtid i møte. Gjennom FME-sentrene får vi koordinert forskningsinnsatsen på en hensiktsmessig måte, i tett dialog og interaksjon med bruker- og industripartnerne, noe som gir en svært fruktbar samarbeidsmodell, understreker Ulleberg.

 

Kort om de to FME-sentrene som IFE er vertskap for:

  • SUSOLTECH- Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology forener de sentrale gruppene innenfor solcelleforskning i Norge med ledende selskaper i den norske og globale solcelleindustrien. Denne industrien domineres fullstendig av silisiumbaserte solceller.

En overgang til et mer bærekraftig energisystem vil avhenge av tilgang til stadig større volumer av billige og bærekraftige silisiummaterialer som vil gjøre det mulig å fremstille stadig mer effektive solceller, solcellepaneler og solenergisystemer.

Senteret er det viktigste nasjonale tyngdepunktet for kompetanse og innovasjon for den voksende solenergiindustrien i Norge. Senteret støtter videre selskaper som arbeider med installasjon og drift av solcelleanlegg. Senteret har i tillegg med brukerpartnere som i dag ikke regnes som en del av solcellebransjen, blant annet organisasjoner, arkitektkontorer og energiselskaper. Disse vil trekke på senterets brede kompetanse for å utvikle nye næringsmuligheter i sine virksomheter.

  • MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems

I MoZEES skal 40 partnere samarbeide om å finne nullutslippsløsninger for trafikken på vei, bane og sjø. Senteret skal bidra til å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og tekno- økonomiske kunnskapen relatert til batteri- og hydrogenteknologier i transportsektoren. MoZEES skal spesielt bidra til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for tungtransport. Verdikjeder og systemer der Norge kan innta en ledende rolle i fremtiden, vil stå sentralt. Arbeidet i MoZEES vil kunne danne grunnlaget for å utvikle nye verdikjeder innenfor nisjer som nye materialer for Li-ion-batterier, og til å åpne nye markeder for hydrogen og brenselceller for den maritime sektoren.

Konsortiet i MoZEES inkluderer syv forskningsinstitusjoner, syv offentlige organer og 26 brukerpartnere fra privat næringsliv og industri. Bedriftene spenner fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper. Disse partnerne har alle en unik kompetanse og representerer komplementære styrker og perspektiver som sammen kan frembringe de beste løsningene for nullutslipp i tungtransportsektoren. Senteret vil også ha et sterkt fokus på utdanning, og minst 13 doktorgradsstipendiater og fem postdoktorer vil bli finansiert gjennom MoZEES. Senteret vil også ha et sterkt fokus på internasjonalt samarbeid.

Fakta om FME-sentrene

  • FME-ordningen skal utvikle kompetanse og innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning på miljøvennlig energi og CO2-håndtering i et nært samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og brukere.
  • FME-ordningen ble etablert i 2008, og har befestet seg som et av de viktigste virkemidler for forskning på miljøvennlig energi.
  • De åtte første FME-ene startet opp 2009 og avsluttes i løpet av 2017 etter åtte års varighet.
  • 26. mai 2016 ble åtte nye teknologisk rettede FME-er utpekt. Disse tar over for de som startet opp i 2009.
  • Sentrene har bidratt til å videreutvikle og styrke forskningsmiljøer på en rekke fagområder som er sentrale for å nå målene i energi- og klimapolitikken.

Les mer om FME-senterne på Forskningsrådets sider.

2018-05-23 tekst av Mona Lunde Ramstad