Kjernekraft og atomsikkerhet

Verdens atomeksperter møtes i Haldenprosjektet (HRP)

Norges største internasjonale forskningsprosjekt samlet 250 deltagere til EHPG-møtet på Lillehammer 24-29. september. EHPG står for Enlarged Halden Program Group og arrangeres annet hvert år som en del av styringen av Haldenprosjektet. På disse møtene samles eksperter på atomsikkerhet fra hele verden for å dele erfaringer og utvikle nye sikkerhetsløsninger for atomkraftverk.

EHPG forsamlingen 2017Alle de faglige presentasjonene samlet en full sal

I år var det den 40 gangen EHPG ble arrangert siden starten i 1966. I alt har ca 10.000 forskere og fagpersoner innen atomsikkerhet vært til stede på disse møtene. Haldenprosjektet ble etablert allerede i 1958 som et OECD-prosjekt og er i dag, mest sannsynlig, det lengst pågående internasjonale forskningsprosjektet i verden. Haldenprosjektet avtales for tre år av gangen. Tanken er at det er bedre å dele kunnskap om atomsikkerhet enn å forske på de samme utfordringene hver for seg. Under EHPG-møtene presenteres resultater fra siste tre-års program og det samarbeides om utforming av forskningsprogrammet for den neste tre-års perioden. Slik har det fungert godt i snart 60 år!

Nye medlemsland

Det kommer fortsatt nye medlemsland til Haldenprosjektet. De siste år er Kina og de Arabiske Emirater (UAE) blitt med. Begge land satser stort på kjernekraft og ser på kjernekraft som en sikker og miljøvennlig energikilde.

Gu Danying, senior ingeniør fra Shanghai Nuclear Engineering Research&Design Institute (SNERDI) er meget fornøyd med å være en del av Haldenprosjektet.

EHPG 2017 KinaSNERDI fra Kina var godt representert. Senior ingeniør Gu Danying er nr. 3 fra venstre. Leder og netsleder av Haldenprosjektet, Margaret McGrath og Jon Kvalem er henholdsvis nr.1 og 5 på bildet (fra venstre).

«Dette er mitt andre EHPG-møte og begge har tilført oss mye.

SNERDI er et nytt medlem i Haldenprosjektet og vi er i ferd med å finne ut av hvordan prosjektkulturen fungerer. Jeg må si at vi opplever en samhørighet som er enestående. Her er det samlet en rekke fremragende forskere fra hele verden. Alle snakker sammen på tross av landegrenser og hva slags type organisasjon eller bedrift de tilhører. I går jobbet jeg i en gruppe bestående av fagpersoner fra bl.a USA, Norge, Frankrike og med representanter fra industrien og ulike myndighetsorganer. IFEs administrasjon har tydeligvis lang erfaring med å legge forholdene til rette slik at presentasjonene og erfaringsutvekslingene kan foregå på en konstruktiv og god måte. Det var veldig lærerikt og inspirerende».

Haldenprosjektets ide er å skape et internasjonalt forum hvor verden deler kunnskap om atomsikkerhet. Atomsikkerhet er noe som angår alle.

«Ja, jeg opplever det slik og det er fint for oss å få være en del av dette miljøet. Det er viktig at verden samarbeider om atomsikkerhet.

Under dagene her på Lillehammer har vi fått en enda bedre forståelse av Haldenprosjektet. Vi ser tydeligere hvordan vi kan utvikle samarbeidet videre. Nå har vi fått ideer til nye prosjekter. Jeg synes forskerne og lederne i Haldenprosjektet skaper tillit. Det er avgjørende for alle former for samarbeid. For meg som jobber med utfordringer innen Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO-problematikk) opplever jeg at Haldenprosjektet setter lista for internasjonale sikkerhetsstandarder. Vi lærer og vokser gjennom dette samarbeidet.  Jeg håper IFE-forskere kan komme til Shanghai og bidra til vår videre utvikling innen MTO. Vi ønsker nå å sende en forsker (secondee) til Halden. Kanskje allerede føre jul».

De forente arabiske emirater(UAE) er et annet land som satser stort på kjernekraft. Inspektør Meera Al Mheiri, fra Federal Authority for Nuclear Regulations (FANR) var en av foredragsholderne. Hun redegjorde for fremdriften for kjernekraftprogrammet i UAE. Programmet går etter planen og det første kjernekraftverket vil kunne komme i produksjon i løpet av 2018.

EHPG UAE, MeenaInspektør Meera Al Mheiri fra FANR var en engasjert tilhenger av internasjonalt samarbeid innen atomsikkerhet. (Foto: Joachim Bratteli, IFE)

«Vi har mottatt søknaden for oppstart av reaktoren. Vi skal nå behandle den og forsikre oss om at alle sikkerhetshensyn er ivaretatt. Når det er gjort vil operatøren kunne starte kraftproduksjonen ved reaktoren. En årsak til at kjernekraftprogrammet har gått så bra er den store oppslutningen dette programmet har hatt i samfunnet. En annen viktig faktor er at vi har lykkes med å tiltrekke oss mange av de beste kjernekrafteksperter i verden til UAE.

Jeg har vært til stede på fem ulike samlinger i regi av Haldenprosjektet (HRP) siden EHPG-møtet mai 2016 i Oslo. Før jeg kom med i HRP hadde jeg ikke hørt om MTO-forskning og jeg må si at det har vært en «øyeåpner». Det har gitt meg et nytt perspektiv på sikkerhet som er ekstremt viktig. Dette er også en kompetanse som kan anvendes på mange områder og jeg ønsker å bidra til at Haldenprosjektets MTO-kunnskap kan kobles opp mot flere miljøer i UAE, ikke minst universitetene.

Jeg tror at utviklingen innen MTO er avhengig av at det er en kontinuerlig dialog mellom forskere, operatører og myndighetsorganer. MTO-forskerne trenger innspill fra de som sitter i kontrollrommene og fra andre som jobber med atomsikkerhet om hvordan de opplever sin situasjon. Det vil berike MTO-forskningen. Haldenprosjektet er et flott eksempel på internasjonalt samarbeid som er en av våre kjerneverdier. Ingen kan gjøre alt selv. Ingen skulle behøve å gjenoppfinne hjulet, spesielt ikke innen kjernekraftsikkerhet. Jeg vil gjøre mitt beste for å styrke samarbeidet mellom FANR og HRP. Det er mange land som nå ser til oss i UAE og hvordan vi har gjort dette. Etter hvert kan kanskje andre lære av oss».

I en tid hvor det bygges 60 nye kjernekraftverk, og 28 land som tidligere ikke har kjernekraftverk vurderer å satse på denne energiformen, er det godt at den internasjonale oppslutningen om Haldenprosjektet er stor. IFE ønsker å satse videre på HRP og har søkt norske myndigheter om midler for en ny prosjektperiode (2018-2020).  Imidlertid er den økonomiske forretningsmodellen for Haldenprosjektet ikke bærekraftig for IFE. En videre fremtid for Haldenprosjektet er således avhengig av at det lykkes å finne en økonomisk modell som alle deltagerne i prosjektet kan leve med.

2017-10-10 Viktor A. Wikstrøm jr.