Kjernekraft og atomsikkerhet

Usanne rykter om nedsmelting ved IFE Halden

Det verserer for tiden usanne historier om at det er en pågående hendelse med nedsmelting ved Institutt for energiteknikk (IFE) sitt reaktoranlegg i Halden.
Kontakt

Valseth, Atle

Sektordirektør / Stedfortredende adm.direktør

 

IFE vil understreke at dette ikke er tilfelle. Statens strålevern går også ut mot disse ryktene, se pressemelding på deres nettsider.

Usanne rykter om nedsmelting ved IFE Halden (Statens stråleverns nettsider, 17.3.2017)

Haldenreaktoren

2017-03-17