Samarbeid om energieffektivitet i bygg

3-årig forsknings- og innovasjonskontrakt er signert med Statsbygg. I prosjektsamarbeidet med Statsbygg deltar Smart Innovation Norway (SIN), NCE Smart bedriftene View Software, ESmart Systems og IFE.
Kontakt

Rindahl, Grete

Forskningsleder

 

Prosjektet er en videreutvikling av et konsept for måling av energibruk og inneklima via trådløse målere og bruk av app. Det ble også utviklet en prototype for et digitalt dashboard med visualisering av målt tilstand og tilbakemeldinger fra byggets brukere. Prototypen skal de neste 3 årene oppskaleres til et full-skala demonstrasjonsforsøk, som skal testes ut i samarbeid med Statsbyggs driftsorganisasjon. Prosjektet skal gjennomføres med aktiv deltakelse fra Statsbygg-ansatte.

Omfattende datafangst og analyse bygd på kunstig intelligens skal gjøre det mulig å danne et helhetlig bilde i sann tid av bygg som driftes samt danne grunnlag for prosjektering og rehabilitering av bygg i fremtiden.

Prosjektet skal ivareta behov for brukerdialog og informasjonsdeling, gitt ulike roller i forbindelse med bygget - eiere, forvalter og driftsansatte, leietakere, brukere og besøkende.

Integrerte operasjoner Fra tidligere prosjektarbeid med integrerte operasjoner i Halden

Man ser muligheter for en porteføljestyring av bygg med driftsoptimalisering og læring på tvers av ulike bygg - i en eiendomsportefølje. IFEs erfaring med integrerte operasjoner i petroleumsindustrien er interessant for overføring til forvaltning av bygg i en portefølje.

Det siktes mot at resultatene i prosjektet skal være internasjonalt i front og ha overføringsverdi til andre aktører i norsk nærings- og samfunnsliv.

Fra IFE er disse deltakere: Grete Rindahl (prosjektleder), Asgeir Drøivoldsmo, John Eidar Simensen og Mike Louka.

2017-10-16 Gro Hørthe