Kjernekraft og atomsikkerhet

Prosjektdirektør Atomavfall tiltrer 1.mars

Henning Refshauge Vahr har blitt ansatt som Prosjektdirektør Atomavfall ved IFE, og går inn i ledergruppen med ansvar for den nye sektoren som er blitt opprettet fra 1.1.2017.

Henning Refshauge VahrHenning R. Vahr har en MSCE-grad fra University of Washington, USA (1987) og er Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1986). Han er også sertifisert prosjektleder og har innehatt en PMP tittel fra PMI (Project Management Institute) siden 2002. Han har bred bakgrunn og nærmere 30 års erfaring med prosjektarbeid innen ulike sektorer i næringslivet som olje & gass (offshore), kraftnæringen, bygg & anlegg og IT/telecom.

Fra 1988 har han vært ansatt i Dr. techn Olav Olsen med konseptutvikling, design, analyser og oppfølging av bygging av Condeep betongplattformer til Nordsjøen, i Statens vegvesen med byggeledelse av veganlegg, i Statnett entreprenør med engineering, FoU og bygging av kraftlinjer, og i Holte Consulting med ulike konsulentoppdrag i landbaserte prosjekter.

Siden 2006 har Henning vært ansatt i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og har ledet kvalitets-sikringen av en rekke store statlige investeringsprosjekter i regi av KS-ordningen til Finansdepartementet.

Han har også vært ansvarlig for utarbeidelse av konseptvalgutredninger på vegne av bl.a. Nærings- og fiskeridepartementet som prosjektleder for KVU for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall som ble levert i 2015. Videre har Henning vært DNV GLs prosjektleder i U-864 prosjektet for Kystverket – både ved gjennomføring av forprosjekter og senere ved etablering av en støttefylling på vrakposisjonen sommeren 2016.

Vahr tiltrer stillingen ved IFE 1. mars.

2017-02-28