Kjernekraft og atomsikkerhet

Opprydding i atomavfall

IFE er i full gang med å rydde opp i det gamle atomavfallet. Som del av oppryddingen har vi i dag, tirsdag 21. november, fraktet det gamle lokket til JEEP II-reaktoren på Kjeller til deponering i Himdalen.
Kontakt

Nordhei, Camilla

Strålevernsjef (Kjeller) / Driftsgruppeleder

 

Lokket ble byttet for noen år siden og har vært midlertidig lagret på Kjeller. Operasjonen med å transportere lokket har ført til forhøyet doserate i en målestasjon på området. Doseraten har økt fra ca. 0,12 µSv/t til rundt 0,3 µSv/t. Det er like stor dose som vi normalt får ved å oppholde oss utendørs i fire timer, mens vi får en dose på ca 5 µSv hver gang man flyr mellom Oslo og Tromsø. Økningen har derfor ingen radiologiske konsekvenser, og er ikke til skade for helse, miljø eller sikkerhet.

Statens strålevern er informert om årsaken til økt doserate som følge av transporten av reaktorlokket til Himdalen.

2017-11-21