Energi og miljø

Offisiell åpning 20. mars av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi - MoZEES

Det nye FME-senteret skal utvikle materialer, komponenter og teknologi for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs.
Kontakt

Ulleberg, Øystein

Forskningsleder

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil foreta den offisielle åpningen av senteret på IFE, Kjeller. I forbindelse med åpningen arrangereres seminar og workshops. IFE har senterledelsen for MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) og forskningspartnere  er  SINTEF, NTNU, UiO, Transportøkonomisk institutt, Forsvarets forskningsinstitutt og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Forøvrig er det over 30 brukerpartnere. Senteret har fått tildelt støtte fra Norges Forskningsråd for 8 år.

Mer om MoZEES (pdf)

Informasjon og program for åpningen av MoZEES.

2017-03-06

Logo FME