Nytt strategisk samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og IFE

Handelshøyskolen BI og Institutt for energiteknikk (IFE) undertegnet 29. august en ny, strategisk samarbeidsavtale. Målet er å styrke forskningssamarbeidet i Stor-Oslo innen energiteknologi og ledelse.

– Med denne avtalen ønsker vi å bekrefte vår intensjon om å etablere et strategisk og langvarig samarbeid med Handelshøyskolen BI. IFE ønsker å utvikle et forpliktende samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene på Østlandet og ser på BI som en verdifull partner i en slik kunnskapsklynge understreker Martin Foss, sektordirektør for Petroleumsteknologi på IFE.

IFE og Handelshøgskolen BI logoer

IFE og BI inngår strategisk samarbeid. Avtalen er undertegnet mellom IFEs sektor for Petroleumsteknologi og BIs Institutt for rettsvitenskap og styring, som leder BIs Senter for Energi.

Foss fremhever at IFE satser stadig mer mot Europa med tanke på fremtidige prosjekter. Gjennom et forpliktende samarbeid med BI styrker IFE både egne og BI sine muligheter til å hente større prosjekter i konkurranse med internasjonale aktører. Mulighetene til å utnytte hverandres nettverk med tanke på både salg og kompetanseutvikling er også en sentral del av samarbeidet som nå forankres.

Ambisjonene med avtalen er å utvikle og gjennomføre forskningsprogrammer innen temaene energi, organisasjoner og forvaltning av energiressurser, og effekten av energiteknologi på verdiskapning.

De to partene har allerede levert sin første felles prosjektsøknad "Optimalisert verdiskaping og ressursforvaltning i den norske oppstrøms olje- og gassindustrien", til Norges forskningsråd, programområde "Petromaks 2".

Hvordan utfyller de to forskningsinstituttene hverandre?

– For IFE er BI en partner som vil utfylle vår kjernekompetanse ved å utvide mulighetene til å påta seg prosjekter innen strategisk bedriftsutvikling i samhandling med initiativene vi har på digitalisering og forståelse av digitale systemer. IFE vil med sin tunge tekniske kompetanse gi prosjekter innen energifeltet ved BI en helt ny dybde slik at det sikres en forankring av prosjekter som ser på kultur og prosesser til de tekniske disiplinene i selskapene vi jobber for, utdyper Foss.

– For BI vil samarbeidsavtalen med IFE være en stor styrke for vårt Senter for Energi. IFEs forståelse for de digitale prosesser og kunnskap om teknologiske verktøy passer godt med BIs voksende fokus på globalisering, utviklingsstrategier og reguleringer innen petroleum og grønn energi. For å gjøre fremtidige beslutningstagere i stand til å sikre en bærekraftig utvikling av energisektoren vil forskning og utdanning som kombinerer IFEs teknologiske forståelse med BIs kompetanse innen ledelse, strategi, nye forretningsmodeller, samt nye organisasjonsformer og samarbeid mellom parter være en nøkkel, mener Monica Viken, Instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Gjennom et langsiktig samarbeid ønsker IFE og BI å utvikle og styrke forskningen og utdanningen som dekker hele bredden i energisektoren, inkludert både fossil og fornybar energi.

Avtalen, en MoU (Memorandum of Understanding) er ikke bindende, og av 5 års varighet.

Kontaktinfo:

Martin Foss, sektordirektør Petroleumsteknologi, IFE.

Telefon: +47 980 16 338

E-post: martin.foss@ife.no

Monica Viken, Instituttleder for Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Telefon: +47 464 10 444

E-post: monica.viken@bi.no

Martin S. Foss, sektordirektør Petroleumsteknologi IFE, Monica Viken, Instituttleder for Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Foto: IFE/BI På bildet: Martin S. Foss, sektordirektør Petroleumsteknologi IFE, Monica Viken, Instituttleder for Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Foto: IFE/BI

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet.

IFE har 30 års erfaring med integrering av digitalisering, sanntidskontroll og beslutningsprosesser. Forståelsen av digitalisering og hvordan kontroll- og beslutningsprosessene er avhengig av integrering av digitaliseringsverktøy og -systemer, er et kjernekompetanseområde ved IFE. IFE har også internasjonalt ledende ekspertise på forståelse av risiko og risikostyring. Samarbeidet med BI passer godt i IFEs strategi, der transformasjon av organisasjoner og implementering av ny teknologi blir nødvendig for å håndtere raske endringer i energisektoren, er et sentralt element.

Handelshøgskolen BI er en privat non-profit stiftelse dedikert til forskning og utdanning. BI er Europas nest største handelshøyskole med en lang erfaring innen opplæring i forskning og utdanning i energisektoren. BI er en av de få handelsskolene i verden som er "tripple crown" akkreditert, og innehar de viktigste akkrediteringene i USA, Storbritannia og EU.

Samarbeidet med IFE er forankret i BIs Senter for Energi, som bygger på praksis og erfaringer fra industri, regulatorer og beslutningstakere innen petroleum, elektrisitet og grønn energi. Senteret arbeider med ledende globale energiklynger, samt fremragende nordiske, europeiske og nordamerikanske initiativer og akademiske institusjoner. Senter for Energi er forankret ved BIs Institutt for rettsvitenskap og styring.